20 C
Tuzla
28.02.2024.

Nacrt Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2022-2024. obuhvatio 60 projekata

Vlada TK utvrdila je nacrt Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2022-2024. godina, koji sadrži pregled ukupnih ulaganja po sektorima i po lokacijama u kandidovane projekte (za koje nisu osigurana sredstva za finansiranje) i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji (za koje postoji važeća i zvanična odluka nadležog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno njihovo finansiranje). Prijavljeno je ukupno 60 projekata koji su uključeni u ovaj dokument sa ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od 295.785.814 KM, od čega se 65.886.953 KM odnosi na 17 kandidovanih projekata, i 229.898.861 KM na 43 projekta koji su već u implementaciji.

Ministarstva su predložila ukupno 19 projekata, dok su gradovi/općine predložili 41 projekta. Posmatrano po sektorima, najviše projekata imamo u sektoru vodosnabdijevanja i sanitacije (12 u implementaciji i 8 kandidovanih), u sektoru transporta i skladištenja (9 projekata u implementaciji) te u sektoru obrazovanja (8 u implementaciji i 4 kandidovana).

Kada je u pitanju način finansiranja projekata uvrštenih u Program javnih investicija, 80,32% sredstava je domaćeg karaktera, dok je 19,68% sredstava iz inostranih izvora finansiranja. Kada su u pitanju vrste finansiranje projekata, najveći iznos za finansiranje projekata izdvaja se u vidu budžetskih sredstava (51,53 %).

Program javnih investicija sadrži i posebno poglavlje vezano za implementaciju Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu. Podrška u smislu ovog Zakona, obuhvata, između ostalog, novčana sredstva iz Budžeta TK kao tekući transfer nižim nivoima vlasti. Jedinice lokalne samouprave, u visini iznosa sredstava koji joj pripada, utvrđenih u skladu sa propisanim kriterijima ovog Zakona, mogu kandidovati projekte koji se već nalaze na listi projekata iz Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši raspodjela sredstava. U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu su ta sredstva planirana na poziciji Vlade Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 1milion KM, a bit će dodijeljena putem javnog poziva, koji Ministarstvo privrede objavljuje na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

Vezane vijesti

TUZLA