15 C
Tuzla
30.05.2024.

Napreduju radovi na adaptaciji i rekonstrukciji objekta Centar za autizam Tuzla

Vlada TK dala je saglasnost na Aneks II, Sporazuma o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta Centar za autizam Tuzla. U prvobitnom Sporazumu, potpisanom sa Udruženjem roditelja djece-osoba sa autizmom „URDOSA“bilo je predviđeno 591.000,00 KM za prvu i dio druge faze radova. Budući da su ispunjeni uslovi za završetak i druge faze, bilo je potrebno predviđeni iznos povećati na 676.000,00 KM, odnosno preostalim sredstvima koja su na raspolaganju za ove namjene, a koja su potrebna za realizaciju i druge faze.

Vezane vijesti

TUZLA