15.7 C
Tuzla
17.06.2024.

Nasilje nad trudnicama sve češća pojava u BiH

Već je vodenjak pukao i porod je trebao da krene međutim to nije išlo. Onda su oni meni okretali bebu, strašno je bilo. Bila je zima i jako hladno, a meni je iznad glave bio otvoren prozor. U nekim trenucima sam razmišljala da se bacim kroz taj prozor“.

Iskustvo ove porodilje može se tretirati kao nasilje nad trudnicama. Ovaj problem sve je češći u našoj zemlji, zbog čega su se mnoge organizacije i fondacije, ali i brojni stručnjaci iz prakse uključili u njegovo rješavanje. Upravo oni ističu da postoje više oblika nasilja nad trudnicama.

Intimni partnerski odnosi, odnosno porodica, zdravstveni sistem i rad i radni odnosi su tretirani kroz fizičko, psihičko i seksualno nasilje kao i ekonomsko nasilje i to period prije trudnoće, tokom trudnoće i 12 mjeseci poslije trudnoće“, kazao je dr.sc. Zlatan Hrnčić, autor knjige „Nasilje nad trudnicama u BiH“.

A žena koje su prošle ove vrste nasilja je na hiljade, kaže Hrnčić. Sociološko istraživanje koje je provedeno na uzorku od 1200 žena je pokazalo da žene doživljaju nasilje i na samom porodu.

Za sva četiri oblika nasilja, 59 posto žena je prošlo neku vrstu ovog nasilja u okviru zdravstvenog sistema, 21 posto za rad i radne odnose, a 16 posto u okviru porodice. Kad su u pitanju sami porodi, veliki broj žena je doživjelo određene prakse koje se mogu prevenirati, kasno šivenje, ubrzavanje poroda bez saglasnosti…“ – dodao je Hrnčić.

Iako trudnice imaju mogućnost traženja svojih prava pred nadležnim institucijama, podaci sa terena pokazuju da vrlo mali broj njih to na kraju i učini. Stručnjaci smatraju da mnoge žene nemaju povjerenja u pravosudne institucije.

Pravni sistem BiH, nadležni državni organi vlasti, osim što su neefikasni traljavo rade poslove za koje su nadležni. S druge strane taj stav nepovjerenja da se ništa neće promijeniti što mi kroz edukacije i radionice na Univerzitetu nastojimo izmijeniti“, kazala je Dženeta Omerdić, profesorica na Pravnom fakultetu UNTZ.

Edukaciju su danas prošli i studenti Pravnog fakulteta, kojima je predstavljen ovaj problem s ciljem da budu savjesni dio društva koji će raditi na suzbijanju bilo kakvog oblika nasilja.

Jedino kao grupa i kolektivno se možemo boriti za svoja prava i protiv ovakve diskriminacije, na način koji nas neće učiniti ranjivijim. Izuzetno je važan kolektivni pristup problemu da se ove stvarni ne individualiziraju“, kazala je prof. dr. Jasmina Husanović, koordinatorica Vijeća za rodnu ravnopravnost UNTZ.

Naglašeno je da sve trudnice koje smatraju da prolaze kroz neki od ovih oblika nasilju, bilo na poslu, u zdravstvu ili čak u porodici, mogu obratiti Vijeću za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Tuzli, čiji članovi će ih uputiti kako da traže svoja prava.

Vezane vijesti

TUZLA