12.8 C
Tuzla
24.05.2024.

Nezakonit rad agencija za promet nekretnina u FBiH jedan od prioriteta FUZIP u borbi protiv sive ekonomije

Ove godine u Federaciji počinju se primjenivati odredbe Zakon o posredovanju u prometu nekretnina koje se, između ostalog, odnose i na inspekcijski nadzor. Primjena Zakona počinje 1. aprila ove godine, što znači da će samo pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti posredovanja koja imaju sjedište ili podružnicu na području FBiH, zaposlenu  najmanje jedno osobu koje ima položen stručni ispit, zaključen ugovor o osiguranju i koja su upisana u Registar posrednika, moći obavljati djelatnost posredovanja u prometu nekretnina. Zakonski rok za usaglašavanje poslovanja posrednika sa Zakonom i upis u Registar posrednika je 31.3.2023. godine. Postupak licenciranja i registracije je započet nakon donošenja podzakonskih propisa u januaru 2021. godine, čime je ostavljen 15-mjesečni rok za usklađivanje poslovanja sa Zakonom. Inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona i podzakonskih propisa vršit će federalna i kantonalne tržišne inspekcije.

Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina je federalnim i kantonalnim inspekcijskim organima dodijeljena nova nadležnost, a tržišnim inspektoratima kvalitetan alat u borbi protiv sive ekonomije. Prema dostupnim podacima, veliki broj pravnih i fizičkih lica u FBiH ovu djelatnost obavlja nelegalno, zbog čega će  Federalna uprava za inspekcijske poslove fokus inspekcijskog nadzora staviti na agencije i pojedince koji obavljaju djelatnost prometovanja nekretnina, a koji se još nisu upisali u Registar posrednika. Inspekcijski nadzor ćemo koordinirati i sa kantonalnim inspekcijskim organima, a također ćemo poduzeti napore s ciljem osiguranja kvalitetnih edukacija za inspektore koji će provoditi nadzore u ovoj oblasti. Upozoravamo sva pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost prometa nekretnina da su dužni što prije osigurati pristupanje zaposlenih stručnom ispitu za licenciranje posrednika, te Federalnom ministarstvu trgovine podnijeti zahtjev za upis u Registar, kako bi postupak registracije završili u zakonskom roku, do 31.3.2023. godine. Inspekcijski nadzor u ovoj oblasti biće jedan od naših prioriteta u borbi protiv sive ekonomije u 2023. godini“, izjavio je Anis Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Kaznene odredbe propisane su članovima 29, 30 i 31 Zakona, a novčane kazne kreću se u rasponu od 300,00KM do 30.000,00KM. Kazne za obavljanje djelatnosti lica koja nisu upisana u Registar posrednika kreću se u rasponu od 5.000,00KM do 30.000,00KM za pravno, od 2.500,00KM do 15.000,00KM za fizičko, te od 500,00 do 3.000,00KM za odgovorno lice u pravnom licu.

Vezane vijesti

TUZLA