31 C
Tuzla
19.07.2024.

Nije podržana inicijativa Sabine Ćudić da se pripadnicama OSBiH omogući nošenje hidžaba

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH na sjednici nije podržala principe Prijedloga zakona o dopunama Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Dom naroda PSBiH.

Zajednička komisija nije podržala poslaničku inicijativu Sabine Ćudić kojom se zadužuje Ministarstvo odbrane BiH da, u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, donese izmjene ili dopune člana 5. Pravilnika o uniformama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i tako omogući nošenje hidžaba, kao vjerskog obilježja, pripadnicama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Zajednička komisija nije podržala ni delegatsku inicijativu Džemala Smajića kojom se od Ministarstva odbrane BiH traži da, u roku od 30 dana, sačini i dostavi na usvajanje Vijeću ministara BiH Prijedlog o izmjeni Zakona o oružanim snagama BiH, kojim bi se povećala dobna granica trajanja profesionalne službe vojnika u Oružanim snagama BiH sa 40 na 45 godina jer bi bilo racionalno i ekonomično ove vojnike zadržati u službi, posebno uvažavajući činjenicu da u Oružanim snagama BiH nedostaje značajan broj vojnika.

Članovi Zajedničke komisije primili su k znanju Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za 2023. godinu, koju je sačinilo Ministarstvo bezbjednosti BiH, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

Vezane vijesti

TUZLA