23.9 C
Tuzla
20.07.2024.

Nova naredba Kriznog štaba TK

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je Naredbu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, koje su usklađene sa Naredbama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. Naredba se primjenjuje od 29.01.2022. godine, a važi do 11.02.2022. godine, osim u slučaju značajnog pogoršanja higijensko – epidemiološke situacije na području Tuzlanskog kantona ili u slučaju donošenja drugačijih naredbi od strane Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva.

Pored mjera koje su već prisutne od svih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite zatraženo je da ne vrše upućivanje covid pozitivnih pacijenata na konsultativno specijalističke preglede u UKC Tuzla, osim kod hitnih i životno ugrožavajućih stanja. Također od Zavoda za javno zdravstvo TK traži se da, u skladu sa najnovijim preporukama Kriznog štaba F BiH koje se tiču dužine trajanja izolacije, sačini i domovima zdravlja dostavi uputstvo o postupanju kod covid pozitivnih pacijenata i bliskih kontakata, što će obezbijediti unisono postupanje na području kantona. Pored toga od Ministarstva obrazovanja je zatraženo da, u svijetlu početka nastave u drugom polugodištu, obezbijedi striktno poštivanje svih preporučenih mjera u svim obrazovnim ustanovama na području kantona, te da ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije u pojedinim ustanovama, u saradnji sa menadžmentom ustanove, na osnovu zajedničke procjene, a u suradnji sa nadležnom higijensko- epidemiološkom službom, donese odluku o vraćanju na online model nastave u nekom odjeljenju, razredu, ili kompletnoj obrazovnoj ustanovi.

Na snazi i u narednom periodu ostaju sljedeće mjere na području TK: dopušteno je okupljanje ne više od 30 ljudi u zatvorenom prostoru i ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru. Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućava obavezni fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba. Također, u skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva F BiH dozvoljava se organiziranje i većih okupljanja pod uvjetom da veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera i to: ne više od 60 osoba u zatvorenom, ne više od 200 ljudi na otvorenom, uz uvjet da svi sudionici skupa imaju: negativan antigenski ili PCR test, izdan od registrovane ustanove ili laboratorije, starosti u skladu sa Naredbama Kriznog štaba F BiH ili potvrdu o prebolovanom COVID-19 starosti u skladu sa Naredbama Kriznog štaba F BiH ili potvrdu o završenom cijepljenju. Za provođenje epidemioloških mjera i organizaciju skupa je odgovoran organizator

skupa. Organizator skupa dužan je prethodno pribaviti saglasnost od Kriznog štaba ministarstva zdravstva.

Dozvoljava se radno vrijeme za sve ugostiteljske i druge objekte u skladu sa propisima jedinica lokalne samouprave o radnom vremenu. Nakon 20.00 sati isti su dužni obezbijediti da svi gosti u objektu moraju posjedovati jedno od sljedećeg: negativan antigenski ili PCR test, izdan od registrovane ustanove ili laboratorije, starosti u skladu sa Naredbama Kriznog štaba F BiH ili

– potvrdu o prebolovanom Covid-19, starosti u skladu sa Naredbama Kriznog štaba F BiH ili potvrdu o završenom cijepljenju. U periodu do 20.00 h objekti su dužni da se pridržavaju odredbi tačaka l. i 2. Naredbe. Neophodno je da navedeni uslovi ulaska i boravka u objektima, budu istaknuti na vidno mjesto na ulazu u objekat.

U veletrgovinama i supermarketima se ograničava broj kupaca prema sljedećim kriterijima: definira se prostor od 10m2 prodajnog objekta po potrošaču, bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dozvoljen boravak više od

400 potrošača.

Od svih poslovnih subjekata, koji tokom realizacije svojih aktivnosti podrazumjevaju istovremeni boravak većeg broja osoba u zatvorenom prostoru (tržni centri, trgovine, kina, prostorije javnih institucija, restorani, drugi ugostiteljski objekti, itd.) traži se prisustvo Covid redara na ulazu u objekte, koji bi vršili kontrolu sprovođenja važećih naredbi i preporuka.

Od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, nadležnih gradskih/općinskih inspekcija i Uprave policije Tuzlanskog kantona traži se da, u skladu sa svojim nadležnostima, vrše pojačan nadzor u smislu kontrole poštovanja važećih epidemioloških mjera i donesenih naredbi.

Također je zabranjena organizacija svih vrsta izleta i ekskurzija u školama i fakultetima kao i prisustvo roditelja/staratelja unutar svih predškolskih ustanova na području TK. Obavezna je trijaža djece pri ulazu u iste u smislu postojanja simptoma oboljenja.

Usvojene su i naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje će biti na snazi u periodu važenja ove Naredbe, osim onih odredbi koje su obuhvaćene ovom Naredbom, te važe za područje Tuzlanskog kantona.

Vezane vijesti

TUZLA