29 C
Tuzla
16.05.2022.

Objavljene rang liste po Konkursu za prijem u školama TK-a

U skladu sa tekstom Konkursa za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, koji je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo za  prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona , rang liste iz člana 29. Pravilnika javno su dostupne od jučer 18. augusta 2021. godine i mogu se pogledati na linkovima koje objavljujemo u nastavku:

 1. JU Osnovna škola „Banovići“ Banovići
 2. JU Osnovna škola „Banovići Selo“ Banovići Selo, Banovići
 3. JU Osnovna škola „Grivice“ Banovići
 4. JU Osnovna škola „Seona“ Aljkovići, Banovići
 5. JU Osnovna škola „Treštenica“ Treštenica, Banovići
 6. JU Osnovna škola „Čelić“ Čelić
 7. JU Osnovna škola „Humci“ Humci, Čelić
 8. JU Osnovna škola „Vražići“ Vražići, Čelić
 9. JU Osnovna škola „Brijesnica“ Brijesnica, Doboj Istok
 10. JU Osnovna škola „Klokotnica“ Klokotnica, Doboj Istok
 11. JU Druga osnovna škola Gračanica
 12. JU Osnovna škola „Džakule“ Džakule, Gračanica
 13. JU Osnovna škola „Gornja Orahovica“ Gornja Orahovica, Gračanica
 14. JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gračanica
 15. JU Osnovna škola „Lukavica“ Lukavica, Gračanica
 16. JU Osnovna škola „Malešići“ Malešići, Gračanica
 17. JU Osnovna škola „Miričina“ Miričina, Gračanica
 18. JU Osnovna škola „Orahovica“ Orahovica Donja, Gračanica
 19. JU Osnovna škola „Soko“ Soko
 20. JU Osnovna škola „Stjepan Polje“ Stjepan Polje, Gračanica
 21. JU Osnovna muzička škola Gračanica
 22. JU Osnovna škola „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac
 23. JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Međiđa Donja, Gradačac
 24. JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi, Gradačac
 25. JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gradačac
 26. JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac
 27. JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja, Gradačac
 28. JU Osnovna škola „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Srnice Donje, Gradačac
 29. JU Osnovna škola „Kalesija“ Kalesija
 30. JU Osnovna škola „Memići“ Memići, Kalesija
 31. JU Osnovna škola „Rainci Gornji“ Rainci Gornji, Kalesija
 32. JU Osnovna škola „Tojšići“ Tojšići, Kalesija
 33. JU Osnovna škola „Vukovije“ Vukovije, Kalesija
 34. JU Osnovna škola „Kladanj“ Kladanj
 35. JU Osnovna škola „Stupari“ Stupari
 36. JU Osnovna škola „Dobošnica“ Dobošnica, Lukavac
 37. JU Osnovna škola „Gnojnica“ Gnojnica, Lukavac
 38. JU Osnovna škola „Lukavac Grad“ Lukavac
 39. JU Osnovna škola „Lukavac Mjesto“ Lukavac
 40. JU Osnovna škola „Poljice“ Poljice, Lukavac
 41. JU Osnovna škola „Prokosovići“ Prokosovići, Lukavac
 42. JU Osnovna škola „Puračić“ Puračić, Lukavac
 43. JU Osnovna škola „Turija“ Turija, Lukavac
 44. JU Osnovna škola „Sapna“ Sapna
 45. JU Druga osnovna škola Srebrenik
 46. JU Osnovna škola „Duboki Potok“ Duboki Potok, Srebrenik
 47. JU Osnovna škola „Podorašje“ Podorašje, Srebrenik
 48. JU Prva osnovna škola Srebrenik
 49. JU Osnovna škola „Rapatnica“ Rapatnica, Srebrenik
 50. JU Osnovna škola „Sladna“ Sladna, Srebrenik
 51. JU Osnovna škola „Špionica“ Špionica, Srebrenik
 52. JU Osnovna škola „Tinja“ Tinja, Srebrenik
 53. JU Osnovna škola „Teočak“ Teočak
 54. JU Osnovna škola „Brčanska Malta“ Tuzla
 55. JU Osnovna škola „Breške“ Breške, Tuzla
 56. JU Osnovna škola „Bukinje“ Bukinje, Tuzla
 57. JU Osnovna škola „Centar“ Tuzla
 58. JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla
 59. JU Osnovna škola „Gornja Tuzla“ Gornja Tuzla
 60. JU Osnovna škola „Husino“ Tuzla
 61. JU Osnovna škola „Jala“ Tuzla
 62. JU Osnovna škola „Kiseljak“ Kiseljak, Tuzla
 63. JU Osnovna škola „Kreka“ Tuzla
 64. JU Osnovna škola „Lipnica“ Lipnica, Tuzla
 65. JU Osnovna škola „Mejdan“ Tuzla
 66. JU Osnovna škola „Miladije“ Tuzla
 67. JU Osnovna škola „Mramor“ Mramor, Tuzla
 68. JU Osnovna škola „Novi Grad“ Tuzla
 69. JU Osnovna muzička škola Tuzla
 70. JU Osnovna škola „Pasci“ Pasci, Tuzla
 71. JU Osnovna škola „Pazar“ Tuzla
 72. JU Osnovna škola „Podrinje“ Mihatovići, Tuzla
 73. JU Osnovna škola „Simin Han“ Tuzla
 74. JU Osnovna škola „Sjenjak“ Tuzla
 75. JU Osnovna škola „Slavinovići“ Tuzla
 76. JU Osnovna škola „Solina“ Tuzla
 77. JU Osnovna škola „Tušanj“ Tuzla
 78. JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla
 79. JU Osnovna škola „Bašigovci“ Bašigovci, Živinice
 80. JU Druga osnovna škola Živinice
 81. JU Osnovna škola „Dubrave“ Dubrave Donje, Živinice
 82. JU Osnovna škola „Đurđevik“ Đurđevik, Živinice
 83. JU Osnovna škola „Gračanica“ Gračanica, Živinice
 84. JU Prva osnovna škola Živinice
 85. JU Osnovna škola „Šerići“ Šerići, Živinice
 86. JU Osnovna škola „Višća“ Višća, Živinice
 87. JU Osnovna škola „Živinice Gornje“ Živinice Gornje, Živinice
 88. JU Mješovita srednja škola Banovići
 89. JU Mješovita srednja škola Čelić
 90. JU Mješovita srednja škola Doboj Istok
 91. JU Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ Gračanica
 92. JU Mješovita srednja škola Gračanica
 93. JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac
 94. JU Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“ Gradačac
 95. JU Mješovita srednja škola Kalesija
 96. JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj
 97. JU Mješovita srednja škola Lukavac
 98. JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac
 99. JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac
 100. JU Mješovita srednja škola Sapna
 101. JU Mješovita srednja škola Srebrenik
 102. JU Mješovita srednja škola Teočak
 103. JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla
 104. JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla
 105. JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla
 106. JU Srednja medicinska škola Tuzla
 107. JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla
 108. JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla
 109. JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla
 110. JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla
 111. JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla
 112. JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla
 113. JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla
 114. JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla
 115. JU Mješovita srednja škola Tuzla
 116. JU Gimnazija Živinice
 117. JU Mješovita srednja škola Živinice

POSLJEDNJE DODANO