2.8 C
Tuzla
01.12.2022.

Očuvanje mentalnog zdravlja i prevencija rodno zasnovanog nasilja

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona je u partnerstvu sa SOS Dječja sela BiH organizovalo edukaciju profesionalaca u oblasti socijalne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona. Tema je bilo očuvanje mentalnog zdravlja i pristupa u prevenciji rodno zasnovanog nasilja.

Cilj edukacije je jačanje kapaciteta davaoca usluga pri intervencijama ženama i djeci u kriznim situacijama. Edukacija profesionalaca u oblasti prevencije rodno zasnovanog nasilja je u skladu sa ciljevima Akcionog plana za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici u TK 2019-2022. godina i Gender akcionog plana u TK za period 2021-2024. godina. Održavanjem ove radionice najavljeno je obilježavanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja (25.11. – 10.12.), a što je i planirano navedenim strateškim dokumentima u TK.

Pored predstavnika Ministarstva i SOS Dječjih sela BiH, radionici su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad iz TK, JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla i predstavnici SOS Dječjeg sela Gračanica.

Edukacija profesionalaca se realizuje u okviru STEP projekta koji Organizacija SOS Dječja sela BiH realizira uz podršku Ministarstva socijalne politike Austrije i SOS Kinderdorf Austrija.

POSLJEDNJE DODANO