15 C
Tuzla
21.05.2024.

Od avgusta počinje isplata egzistencijalne naknade u TK

U Službenim novinama 28. jula zvanično je objavljena uredba o novčanoj egzistncijalnoj naknadi čime su stvoreni uslovi da demobilisani branioci mlađi od 57 godina s područja TK počnu ostvarivati ovo pravo.

Prema podacima koje ima resorno kantonalno ministarstvo oko 6400 je potencijalnih korisnika egzistencijalne naknade u TK, od kojih je 800 povratnika u Republiku Srpsku. Općinske odnosno gradske službe za boračko invalidsku zaštitu adresa su na koju se upućuju prijave.

“Mi imamo u budžetu za 2020. Godinu planiranih šest miliona Km, što znači da u ovom trenutku možemo servisirati ovaj broj potencijalnih korisnika do kraja godine I ostat će nam sredestava za narednu godinu. Vlada će u skladu sa uredbom I Zakonom svaki mjesec utvrđivati izns koeficijenta po kojem će se množiti broj mjeseci provedenih u ratu, rekli smo da će za avgust to biti 4 KM. Obzirom da se broj jkorisnika smanjuje mi računamo da će se vremenom steći uslovi da se može taj koeficijent svremenom I povećati”, izjavio je Amir Kulaglić, ministar za boračka pitanja TK.

Uslovi za ostvarivanje ovog prava su da je demobilisani branilac mlađi od 57 godina, da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci, da je prijavljen kao nezaposlena osoba u Službi za zapošljavanje najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava i da je njegov lični prihod 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji.

“Isplata egzistencijalne naknade počinje od prvog narednog mjeseca kada ste predaliu kompletnu dokumentaciju, za neke će to već biti od prvog avgusta, prvostepeni organ su gradske I općinske službe za BIZ. Da biste mogli ostvariti pravo na isplatu morate dobiti rješenje od prvostepenog organa. Isplate će ići putem banaka, ali nakon što prvostepeni organ izda rješenje, a ministarstvo provede reviziju, potvrdi ili vrati na ponovno odlučivanje I nakon toga se ide na finansijsku realizaciju”, objašnjava ministar Kulaglić.

Podsjećamo novčana egzistencijalna naknada je mjesečna novčana naknada koju Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona odobrava i isplaćuje demobilisanim braniocima u svrhu poboljšanja njihovog materijalnog položaja, odnosno socijalno-ekonomske situacije u kojoj se nalaze.

 

Vezane vijesti

TUZLA