20.5 C
Tuzla
15.07.2024.

Održan sastanak OSCE-a sa predstavnicima policije u FBiH

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak  održao je danas zajednički  sastanak sa kantonalnim ministrima unutrašnjih poslova i policijskim komesarima/direktorima policije u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je organiziran u saradnji sa predstavnicima Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Na početku sastanka prisutnima su se obratili ministar Ramo Isak i šef Misije OSCE-a u BiH Thomas Bush koji su pozdravili prisutne i ukratko prezentirali teme sastanka. Istakali su da je cilj  sastanka da se postigne što bolji odgovor policijskih službenika  na suzbijanje nasilja u porodici te naglasili da se samo zajedničkim radom mogu pokrenuti zakonske izmjene koje u konačnici imaju za cilj da pruže bolje i sigurnije okruženje svim građanima Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je razgovarano o postupanju policijskih službenika  u oblasti sigurnosti i ljudskih prava uključujući napredak u provedbi mjera za efikasno suzbijanje nasilja u porodici i nacrt instruktivnog akta za postupanje policijskih službenika u slučajevima nasilja u porodici kojeg je pripremila Misija OSCE-a u BiH. Također je diskutovano i o nacrtu zakona o javnom okupljanju, ali i o zaštiti novinara u nadležnosti policije.

Policijske agencije su najčešće prva adresa kojoj se obraćaju žrtve nasilja, prijavljivanjem slučajeva nasilja. Policijski službenici imaju dvojaku ulogu u sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama – osiguranje hitne zaštite žrtve, u saradnji sa organima starateljstva i drugim subjektima zaštite, i efikasno i djelotvorno procesuiranje počinilaca, u saradnji sa tužilaštvom.

Članom 15. Istanbulske konvencije postavlja se standard koji se odnosi na uspostavu sistemskih obuka za profesionalce koji dolaze u kontakt sa žrtvama i počiniteljima svih vrsta nasilja nad ženama. BiH je 7. novembra 2013. godine postala šesta zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratificirala Istanbulsku konvenciju, saopćeno je iz FMUP-a.

Vezane vijesti

TUZLA