10 C
Tuzla
30.05.2024.

Održana online edukacija „Ilegalna trgovina umjetninama u BiH“.

 

Centar protiv krijumčarenja umjetninama i Misija OSCE-a  u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa JU Centar za edukaciju sudija i tužioca Federacije Bosne i Hercegovine i JU Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske, održao je 19.08.2020. godine obuku za nosioce pravosudnih funkcija. Prvobitno je predmetna edukacija planirana za 27.04.2020. godine, međutim zbog pandemije COVID-19, ista je prolongirana i realizovana putem on-line platforme na temu „Ilegalna trgovina umjetninama u BiH“.

Ovom edukacijom nastavljene su daljnje aktivnosti u oblasti edukacije na suzbijanju ilegalne trgovine umjetninama u Bosni i Hercegovini. Predavači koji su uzeli učešće u radu ovog seminara prezentovali su rezultate istraživanja uz oblasti borbe protiv ilegalne trgovine umjentinama i zaštite kulturne baštine. Radi se o predstavnicima i saradnicima Centra protiv krijumčarenja umjetninama i Tužilaštva Tuzlanskog kantona. U toku realizacije edukacije akcentovana je zakonodavna oblast, kao i aktivnosti na suzbijanju ilegalne trgovine umjetninama, koje je Centar protiv krijumčarenja umjetninama realizovao u prethodnom periodu, te analiza postojećeg stanje u vrijeme pandemije COVID-19. Centar protiv krijumčarenja umjetninama će u saradnji sa svojim partnerima nastaviti na realizaciji projekata u oblasti borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama i zaštite kulturne baštine.

Vezane vijesti

TUZLA