20 C
Tuzla
28.02.2024.

Ombudsmeni BiH izradili Specijalni izvještaj o ulozi inspekcijskih organa

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine izradila je Specijalni izvještaj o ulozi inspekcijskih organa u zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Intencija izvještaja je da donosiocima politika i zakona u BiH posluži kao instrument prilikom kreiranja mjera, čiji je cilj unapređenje funkcionisanja inspekcijskog nadzora kao elementa vladavine prava, te time osiguraju i efikasniju zaštitu prava građana.

Naime, u proteklih nekoliko godina institucija Ombudsmana registrovala je povećan broj žalbi u kojim se kao odgovorni organ pojavljuju inspekcijski organi, stoga su odlučili da na sveobuhvatan način u izvještaju prikažu stanje u oblasti inspekcijskog nadzora s aspekta važećeg zakonodavstva, materijalno-tehničkih i ljudskih resursa kojima raspolažu inspekcijski organi svih nivoa vlasti u BiH, djelokruga rada, saradnje, te definišu prepreke koje onemogućavaju efikasnije djelovanje inspekcijskih organa.

Nakon provedenog istraživanja Ombudsmeni BiH uputili su preporuke Vijeću  ministara BiH, Vladi Federacije BiH, Vladi Republike Srpske, Vladi Brčko distrikta, vladama svih kantona u FBiH, gradonačelnicima u gradovima FBiH, RS i načelnicima u općinama FBiH i RS da u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima poduzmu potrebne mjere u cilju otklanjanja slabosti u funkcionisanju inspekcijskih organa, postizanja efikasnijeg djelovanja inspekcijskih organa i osnaživanja inspekcijskih organa;

Također je preporuka da vlasti u BiH kontinuirano analiziraju vlastita zakonodavstva kojima se uređuje funkcionisanje inspekcijskih organa, te shodno tome rade na njihovom unapređenju, te da kontinuirano usklađuju vlastita zakonodavstva koja uređuju inspekcijski nadzor, posebno imajući u vidu pitanja nadležnosti, organa nadležnog za odlučivanje u drugostepenom postupku, te primjenu pozitivnog zakonodavstva sa savremenim međunarodnim standardima;

Preporuka Ombudsmana BiH je da vlasti u BiH usvoje zakonodavni okvir kojim će regulisati postupanje inspekcija u kantonima u kojima nije donesen zakon na kantonalnom nivou.

Također je neophodno da razmotre mogućnost obezbjeđenja finansijskih sredstava neophodnih za optimalno i profesionalno funkcionisanje inspekcijskih organa, a u cilju jačanja kapaciteta kroz zapošljavanje određenog broja izvršilaca radi efikasnog obavljanja poslova i osavremenjavanje opreme.

Neophodno je da bh. vlasti kontinuirano rade na unapređenju i uspostavljanju novih informacionih tehnologija, a posebno na uvođenju elektronskih baza podataka za sve inspekcijske organe, te da rade i na ujednačavanju dodataka na platu na svim nivoima vlasti.

Ombudsmani BiH preporučuju da svi nivoi vlasti osiguraju neophodna novčana sredstva u svrhu organizovanja specijalizovanih edukacija po upravnim oblastima za inspektore, a u skladu s iskazanim potrebama, te da radne prostore inspekcijskih organa prilagode broju zaposlenih i omoguće pristup licima s invaliditetom.

Cjelokupan izvještaj objavljen je na web stranici institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH.

Vezane vijesti

TUZLA