18 C
Tuzla
16.06.2024.

Počinje primjena pravilnika za provođenje Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović potvrdio je za Fenu da su u Federaciji BiH od sutra, 6. januara, na snazi pravilnici za provođenje Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

Federalno ministarstvo trgovine i Privredna komora Federacije BiH su Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina u propisanom roku od tri mjeseca donijeli pravilnike koji detaljno regulišu njegovo provođenje.

– Razlog za donošenje Zakona i pratećih pravilnika upravo je to što smo do sada imali neujednačenu poslovnu praksu među posrednicima u prodaji nekretnina i veliki broj primjedbi građana na one koji se tim poslom bave nestručno i nesavjesno. Ovim poslom se u Federaciji BiH, na osnovu podataka udruženja posrednika u prometu nekretnina koje djeluje pri Privrednoj komori Federacije BiH, bavi oko 150 legalnih, registrovanih posrednika. Također, postoji veliki broj pojedinaca koji ovu djelatnost obavljaju nelegalno, bez ikakve registracije, odnosno u zoni sive ekonomije. Sada su Zakonom i ovim pravilnicima jasno definisani kriteriji ko može da se bavi posredovanjem u prometu nekretnina – rekao je Vujanović.

Govoreći o Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra posrednika u prometu nekretnina kazao je da će u Federaciji postojati Registar posrednika koji predstavlja jedinstvenu i javnu bazu podataka o posrednicima.

Registru će, kako kaže, moći da pristupi svaki građanin i provjeri da li posrednik u prometu nekretnina, kojeg je angažovao ili ima tu namjeru, ispunjava zakonske uslove za obavljanje te djelatnosti.

Registar će sadržavati sve podatke o posredniku, koji može biti pravno lice registrovano na sudu ili fizičko lice registrovano u općini – od upisa, adrese, poreznog identifikacijskog broja, broja telefona, do podataka o zaposlenim licima, kao i o zaštitnim mjerama, ukoliko posredniku one budu izrečene zbog nekog prekršaja.

U pogledu Pravilnika o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina, ističe da Zakon propisuje da agenti moraju imati minimum četvrti stepen stručne spreme kao i položen stručni ispit. Stručni ispit provodi Privredna komora FBiH. Ispit se polaže pred komisijom koju čine predsjednik i četiri člana.

Stručni ispit podrazumijeva provjeru znanja iz predmeta/oblasti koje su definirane Programom za polaganje stručnog ispita i to: pravni okvir u vezi sa posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti, financijski i poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, menadžment u posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i osnove prostornog planiranja i izgradnje

– Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Imenika agenata posredovanja u prometu nekretnina definiše da svako lice koje položi stručni ispit dobiva uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavlјanje poslova agenta, odnosno kolokvijalno rečeno – licencu za agenta, te se upisuje u imenik agenata čiji je oblik, sadržaj i način vođenja propisan ovim pravilnikom. Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina vodi Privredna komora Federacije BiH – rekao je Vujanović.

Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije o posredovanju u prometu nekretnina je propisano da svaki posrednik mora voditi evidenciju o posredovanju u prometu nekretnina u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Posrednik u prometu nekretnina ovu evidenciju mora da čuva trajno, dok je ugovor o posredovanju sa pratećom dokumentacijom u obavezi čuvati najmanje deset godina od dana njegovog zaključenja.

– Zakonski rok za usuglašavanje poslovanja posrednika sa Zakonom i upis u registar posrednika je 31. mart 2023.godine. Federalno ministarstvo trgovine je obavezno da omogući svim posrednicima, pravnim i fizičkim licima, koja ispunjavaju zakonske uslove, upis u registar posrednika. Zakonski uslovi za upis u registar su da pravno ili fizičko lice registrovano za obavljanje djelatnosti posredovanja ima sjedište ili podružnicu na području Federacije, ima zaposleno najmanje jedno lice koje ima položen stručni ispit, ima zaključen ugovor o osiguranju i da ima odgovarajući poslovni prostor za obavljanje djelatnosti posredovanja. Svi registrirani posrednici u Federaciji dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona i podzakonskih akata do navedenog roka, a oni koji to ne urade, neće moći da obavljaju djelatnost posredovanja u prometu nekretnina – naglasio je Vujanović.

Potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH Marko Šantić izjavio je za Fenu da je Komora uspostavila organizacionu jedinicu, adekvatno tehnički opremljenu, koja će obavljati poslove u vezi sa organiziranjem i provođenjem stručnog ispita za agente posredovanja i vođenje registra agenata.

Kaže da je planirano da tehničke pripreme za organiziranje i polaganje stručnog ispita budu završene do 1. februara 2022. godine. Stručni ispit će se polagati u sjedištu Komore u Sarajevu i u uredu Komore u Mostaru.

– Očekuje se da će prvi rok za polaganje stručnog ispita biti održan u martu 2022. godine. Javni poziv za održavanje ispitnog roka sa datumom, mjestom, kao i svim ostalim relevantnim detaljima vezanim za samo pristupanje i polaganje ispita bit će objavljeni na web stranici Komore (www.kfbih.com) najmanje 30 dana prije njegovog održavanja – istakao je Šantić.

Također, podvukao je da je zakonska obaveza svakog posrednika da ima najmanje jednog stalno zaposlenog agenta posredovanja sa položenim stručnim ispitom – licencom, ali isto tako da je logično da neće sva zainteresirana lica pristupiti polaganju ispita u prvom ispitnom roku, koji će biti zakazan u martu ove godine.

Apostrofirao je da se radi o velikoj ciljnoj skupini više od 300 osoba, što agenata posredovanja zaposlenih kod legalnih, registrovanih posrednika, što pojedinaca koji trenutno djeluju u zoni sive ekonomije i koji će u novonastalim zakonskim okolnostima morati legalizirati rad, kao i zainteresiranih lica koja dobivanjem licence za agenta žele podići svoj radni kvalifikacijski potencijal i konkurentnost na tržištu radne snage u Federaciji BiH.

– Kako se radi o velikoj ciljnoj skupini osoba koje iz navedenih razloga imaju obavezu ili ambiciju da pristupe polaganju stručnog ispita za agenta posredovanja, predviđeni zakonski rok od 15 mjeseci nije toliko dug. Naprotiv, sugerira što ranije pristupanje polaganju ispita za licenciranje i ne čekanje zadnjeg ispitnog roka. Uzimajući u obzir navedeno Komora će osigurati dovoljan broj ispitnih rokova na obje lokacije, Sarajevu i Mostaru da bi svim kandidatima bilo omogućeno da polažu stručni ispit i dobiju licencu za agenta do 31. marta 2023.godine – poručio je Šantić.

Od stupanja na snagu Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, svaki posrednik u Federaciji BiH u obavezi je da sa nalogodavcem sklopi Ugovor o posredovanju i to u pismenoj formi, jer bez njega se nekretnina ne smije oglasiti. Također, svaki posrednik je u obavezi da javno istakne opće uslove poslovanja i visinu posredničke provizije. Svi pravilnici i Program polaganja stručnog ispita su dostupni na web stranici Federalnog ministarstva trgovine: www.fmt.gov.ba

RTV Slon/ FENA

Vezane vijesti

TUZLA