3.9 C
Tuzla
28.11.2023.

Podrška Vlade TK informatizaciji zdravstvenog sistema

Sporazum za provođenje postupka zajedničke nabavke računarske opreme u procesu implementacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona danas su u Vladi Tuzlanskog kantona potpisali ministrica zdravstva TK Dajana Čolić i direktori Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, domova zdravlja na području našeg kantona, te Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i Zavoda za javno zdravstvo TK.

Ovim je započet proces zajedničke nabavke računarske opreme za potrebe javnih zdravstvenih ustanova primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa, Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, u procesu implementacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona, a za njegovu implementaciju Vlada Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja TK osigurali su 600.000 KM.

Imajući u vidu da sve zdravstvene ustanove nisu imale iste mogućnosti i istu polaznu osnovu da se uključe u proces informatizacije zdravstvenog sistema odlučili smo se da na ovaj način pomognemo javnim zdravstvenim ustanovama da steknu minimalne uslove za implementaciju ovog izuzetno značajnog projekta“, kazala je ministrica zdravstva TK Dajana Čolić i dodala da je Vlada Tuzlanskog kantona prilikom svog imenovanja obećala da će uvesti elektronske zdravstvene knjižice i taj proces se odvija prema planu i dinamici koju je utvrdio Zavod zdravstvenog osiguranja.

S druge strane, kako bismo spriječili bilo kakvu diskriminaciju naših građana, na osnovu toga gdje žive i kako su opremljeni domovi zdravlja, odlučili smo se na ovaj način, bez obzira što su osnivači domova zdravlja gradovi i općine i što bi ulaganje i opremanje ovih zdravstvenih ustanova trebale da rade upravo lokalne jedinice samouprave, da kao Vlada pokažemo dobru volju i osiguravanjem sredstava za nabavku računarske opreme koja će stvoriti minimalne uslove svim domovima zdravlja da zakorače u proces informatizacije, pomognemo prije svih našim građanima, da što prije dobiju kvalitetniju zdravstvenu uslugu“ kazala je ministrica Čolić.

Nakon potpisivanja ovog sporazuma ministrica Čolić i direktor Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica Jusuf Hodžić potpisali su Sporazum o sufinansiranju nabavke medicinske opreme. Prema ovom sporazumu Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 150.000 KM za nabavku EEG aparata, automatizovanog aparata za bakteriološke/mikrobiološke analize, automatizovanog imunohemijskog analizatora, te holter EKG i holter pritiska. Bolnica se obavezala da uz sredstva Vlade TK, osigura dodatnih 27.000 KM iz vlastitih sredstava.

Uz sredstva koja smo, prije nekoliko dana obećali kao pomoć UKC-u Tuzla, na ovaj način pružamo i podršku našoj bolnici u Gračanici da unaprijedi svoju uslugu, a građanima koji gravitiraju ovom medicinskom centru da dobiju kvalitetniju medicinsku zaštitu. Sve ove aktivnosti kojima svjedočimo ovih dana, pokazuju našu nedvojbenu podršku zdravstvenom sektoru, a koja za cilj ima, prije svega povećanje stepena zdravstvene zaštite i stepena zadovoljstva građana medicinskom uslugom“, zaključila je ministrica Čolić.

Vezane vijesti

TUZLA