21.7 C
Tuzla
20.07.2024.

Podržan projekat “Proširenje postojeće mreže primarne selekcije otpada u Gradu Tuzla”

Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK je prepoznalo i podržalo projekat “Proširenje postojeće mreže primarne selekcije otpada u Gradu Tuzla” sa svojim učešćem na projektu u iznosu od 37.638,00 KM, a kojeg realizuje JKP Komunalac Tuzla d.o.o.

Danas je upriličeno potpisivanje Ugovora u prostorijama Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK i stvorili se uslovi za početak realizacije projekta.

Jedan od osnovnih ciljeva projekta je uvođenje primarne selekcije otpada na izvorištu, na način da se omogući korisnicima usluga odvoza komunalnog otpada na području grada Tuzla, da ambalažni otpad koji generiraju u svojim domaćinstvima odlažu u zato predviđene spremnike, odvojeno od miješanog, komunalnog otpada. S tim u vezi, doznačena sredstva Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK uz učešće JKP Komunalac Tuzla d.o.o. će biti utrošena za nabavku kanti za ambalažni otpad (240 litara) i kanti za miješani komunalni otpad (120 litara).

“Prema istraživanju tržišta i ukupno obezbjeđenog budžeta, očekujemo da će se postojeća mreža primarne selekcije otpada za individualni način stanovanja proširiti za dodatnih 500 domaćinstava, ovisno o ugovorenim cijenama opreme koja će biti predmet sprovedene javne nabavke u narednom periodu.

Jedan od osnovnih postulata i temeljnih principa zaštite životne sredine je stvaranje uslova u lokalnoj zajednici da se prije trajnog odlaganja komunalnog otpada na deponijiski prostor obezbjedi pred-tretman istog na izvorištu, na način da se reciklabilne frakcije iz otpada odvoje i uz dalju preradu vraćaju ponovno na korištenje, a što je u konačnici i jedan od ciljeva ovog projekta”, saopšteno je iz JKP Komunalac Tuzla.

Vezane vijesti

TUZLA