15 C
Tuzla
22.05.2024.

Podržan projekt razvoja poljoprivrede i ruralnih preduzeća

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) – Projekt razvoja poljoprivrede i ruralnih preduzeća (READP).

Projekt će se provoditi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i to u 90 općina podijeljenih u 10 klastera. Iznos predloženog zajma je 11.787,000,00 eura, od čega će 40% sredstava biti alocirano na Republku Srpsku (4.724.800,00 eura), a 60% na Federaciju BiH (7.062.200,00 eura). Rok otplate zajma je 18 godina, uz grejs period tri godine.

Cilj projekta je bolja organizacija manjih proizvođača i njihovo udruživanje koje će doprinijeti lakšem osvajanju tržišta i novim radnim mjestima, a očekuje se povećanje proizvodnje i angažovanje mladih u agrobiznisu. Direktnu korist od projekta imalo bi 8.650 korisnika iz ciljnih domaćinstava i oko 5.000 indirektnih korisnika koji će imati koristi od povoljnih ulaganja u infrastrukturu.

Ministarstvo finansija i trezora, nakon završenih pregovora, dostavit će Vijeću ministara BiH Prijedlog sporazuma, sa osnovama za njegovo zaključivanje.

Vezane vijesti

TUZLA