Potrebno hitno spriječiti odlazak mladih iz BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Odlazak mladih iz države gorući je problem sa kojim se u posljednje vrijeme  susreće Bosna i Hercegovina. Razloga za to je mnogo, a mladi sve manje imaju razloga za ostanak u državi i bolje uslove za život traže u drugim zemljama.

„Situacija je takva da mlade ljude brinu problemi egzistencije, problemi kao što je zdravstvena zaštita naročito u vremenu pandemije, stambeno pitanje i pitanje da li mladi nakon završetka formalnog obrazovanje ili nekog fakulteta mogu da ostvare svoj stan ili da li imaju priliku za samozapošljavanje , zapošljavanje ili pokretanje start up biznisa“ rekao je Ammar Grabić, potpredsjednik Vijeća mladih TK

Samit mladih TK završnica je projekta Festival mladih 2021. koji je okupio na hiljade mladih ljudi, a prema riječima organizatora glavni cilj Samita jeste okupiti sve organizacije, institucije, pojedince, donosioce odluka, kao i privatni sektor oko ideje razvoja svih uslova za život i ostanak mladih kako u TK tako i u BiH.

„Poenta je bila da kroz rad i konkretne aktivnosti uvežemo omladinski sektor i da na neki način uspostavimo neke veze i tako da se ljudi upoznaju. Vjerujte da ima ljudi iz istih opština koji se ne znaju, a rade u istom sektoru. Pored toga,  povezali smo šest lokalnih zajednica“ dodao je Amir Zonić, direktor Festivala mladih 2021

Značaj razvoja uslova za ostanak mladih u državi, prepoznala je i Vlada TK koja je Tuzlanski kanton i kandidaturu TK za Evropsku prestonicu kulture mladih uvrstila u Strategiju razvoja TK za narednih pet godina

„Danas ćemo pokrenuti pitanja koja su ključna i šta to treba mladima da ostanu u zemlji, a pored toga šta treba javnom, privatnom i nevaldinom sektoru da učine kako bi ovu zemlju održali na način da zainteresujemo mlade da ovdje uče, da se školuju i da ovdje ostvaruju svoj život i na kraju da naravno doprinose razvoju BiH.“ naglasio je Kadrija Hodžić, premijer TK

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK je početkom godine predložio dokument  Strategija prema mladima TK u kojem se poseban akcenat stavlja na razvijanju potencijala mladih ljudi sa područja TK.

„Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK je početkom godine predložio seriozni dokument koji se tiče politika prema mladimA, kreiranju pozitivnog ambijenta u kojem bi mladi ljudi ne samo na području TK nego u korelaciji sa ostalim dijelovima BiH ostvarili svoj potencijal.“ istakao je Zlatan Muratović, ministar za kulturu, sport i mlade TK

Jedna od partnerskih organizacija koje su podržale projekat jeste i Omladinski resursni centar Tuzla koji sitče kako bi se ovakve manifestacije trebale održavati mnogo češće.

„Kada bismo imali više ovakvih manifestacija, to bi svakako predstavljao jedan  od mehanizama koji nama mladima daje poruku da imamo šta da tražimo ovdje i i da imamo razlog da ostanemo“ zaključio je Slobodan Blagovčanin, projekt menadžer ORC Tuzla

Iz Vlade TK ali i organizacije Festivala i Samita poručuju kako se nadaju da će ovakve manifestacije imati za cilj ne samo promociju ideja mladih ljudi, nego i rješavanju gorućih pitanja kao što je stambeni smještaj, zapošljavanje, samozapošljavanje i svega onoga što bi mladoj osobi dalo dovoljan razlog da bolji život ne traži izvan granice svoje države.