10.5 C
Tuzla
21.04.2024.

Poziv srodnicima dementnih osoba: Prijavite se za nabavku „pametnih narukvica“

Grad Tuzla i Crveni križ Tuzla su pokrenuli aktivnost na nabavci GPS uređaja, tzv. Pametnih narukvica koje će koristiti osobe koje pate od demencije, a koje imaju bližnjeg srodnika.

Potrebno je da član porodice ili staratelj posjeduje mobilni SMART telefon (Android, IOS, Windows phone) na koji bi se mogla instalirati aplikacija za praćenje GPS uređaja.

Sa ciljem što efikasnijeg planiranja nabavke i ustupanja na korištenje GPS uređaja kreiran je Anketni upitnik sa pitanjima. Svi građani, potencijalni korisnici mogu popuniti upitnik u elektronskoj verziji, ili lično u prostorijama Crvenog križa grada Tuzla, na adresi Džafer Mahala 15. Nakon popunjavanja ankete, u skladu sa Kriterijima, Crveni križ će obavijestiti zainteresovane koji su popunili Anketni upitnik, sa uputama o daljnjem postupku.

Iz Crvenog križa napominju da su Diskrecija i zaštita podataka zagarantovane! Pristup podacima će imati samo ovlaštena osoba u Crvenom križu koja će vršiti obradu podataka. Osoba koja popunjava anketu samim tim činom daje saglasnost za obradu podataka iz ankete. Dodatne informacije možete dobiti i na telefone Crvenog križa Tuzla 035/252-198 ili 062/568-068.

Na ovom linku možete popuniti Anketni upitnik: https://eenew.ifrc.org/x/sNpufG8Z

Prilikom popunjavanja Anketnog upitnika, jako je važno da imate odgovore na sva postavljena pitanja, jer je upitnik keiran tako da bez označenih ili upisanih svih odgovora, nećete moći nastaviti sa popunjavanjem ankete.

Anketa se popunjava preko softvera IFRC KoboToolbox koji služi za prikupljanje, analizu i obradu podataka.

Dementne osobe u Tuzli uskoro će imati “pametne narukvice”

Vezane vijesti

TUZLA