27 C
Tuzla
18.07.2024.

Prilika za zapošljavanje 31 defektologa u škole na području našeg kantona

Na današnjoj sjednici Vlada TK je dala saglasnost na tekst Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH“ koji će biti zaključen između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Sporazumom je predviđeno da Federalni zavod za zapošljavanje, putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, uplati 150.119,82 KM, dok će Vlada Tuzlanskog kantona za realizaciju ovog programa osigurati ukupno 59.098,40 KM. Realizacija Sporazuma će omogućiti zaposlenje za 31 osobu – defektologa različitog profila u 31 osnovnu i  srednju školu na 40% radnog vremena u periodu septembar – decembar 2020. godine, februar – maj 2021.godine u cilju podrške učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama u redovnim srednjim školama. Ovim će se ojačati kadrovski kapaciteti redovnih srednjih škola u implementaciji sveukupne podrške učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama.

Vezane vijesti

TUZLA