Privode se kraju aktivnosti Udruženja zemlja djece na suzbijanju eksploatacije djece

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Sa krajem ove godine bliži se i kraj projekta pod nazivom “Prevencija i suzbijanje prosjačenja djece kroz izradu referalnog mehanizma zaštite i direktnu asistenciju djeci žrtvama”, koji je podržalo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u budžetu FBiH po osnovu naknade za priređivanje igara na sreću, a u okviru programa “Zaštita prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja”. Iako se radi o projektu nevelike finansijske vrijednosti, mobilnom timu Udruženja Zemlja djece je umnogome olakšan rad na terenu zahvaljujući ovoj podršci koja je omogućila da u drugoj polovini godine dopru i do udaljenih lokacija sa različitim uslugama Dnevnog centra. Osim što je korisničkim porodicama u Živinicama olakšano preživljavanje pandemije, ostvarenje osnovnih prava i održanje djece u školskom sistemu uprkos izmijenjenim okolnostima školovanja, u općini Lukavac je takođe u određenim aspektima podržan proces izrade zaštitnog referalnog mehanizma za djecu koja su izložena prosjačenju i eksploataciji.