12 C
Tuzla
12.04.2024.

PSBiH – Inicijativa za izmjene KZ-a BiH, napad na novinare tretirati kao posebno krivično djelo

Grupa poslanika iz Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, čiji rad podržava Međunarodni republikanski institut sa sjedištem u Vašingtonu, uputila je parlamentarnu inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da najkasnije u roku od 60 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona BiH, kojim će se napad na novinare/ke tretirati kao posebno krivično djelo.

Predlagači ove inicijative su poslanici: Aida Baručija, Saša Magazinović, Edita Đapo, Jasmin Emrić, Mirjana Marinković Lepić, Šemsudin Mehmedović i Dženan Džonlagić.

U obrazloženju inicijative se navodi da kao osobe koje vrše funkciju promoviranja slobode govora i osnovnih demokratskih načela slobodne debate i informiranja javnosti, novinari/ke trebaju biti zaštićeni od fizičkog nasilja, prijetnji po sigurnost novinara i njihovih porodica i drugih vidova ugrožavanja sigurnosti.

Stav predlagača je da je nedopustiv bilo kakav vid ugrožavanja sigurnosti novinara/ki.

Neučinkovito djelovanje nadležnih organa u dosadašnjem procesuiranju krivičnih djela koja se vežu za napad na novinare/ke šalje obeshrabrujuću poruku javnosti da osobe koje vrše funkciju posrednika između političkog i društvenog života, a u interesu javnosti, nisu zaštićene od strane države – navodi se u saopćenju ove grupe poslanika.

Prepoznajući važnost zaštite i bezbjednosti novinara/ki predlagači istovremeno ističu važnost definiranja statusa novinara/ke, obzirom na mnoštvo informatičkih mogućnosti kojima se zloupotrebljava ova profesija i ugrožava njen kredibilitet.

– Želimo podstaći jačanje samoregulatornih mehanizama i javne odgovornosti novinara/ki i medijskih radnika kao i promoviranje vrijednosti profesionalnog i etičkog novinarstva kao osnovu produkcije i uređivanja medijskog sadržaja – navodi se u saopćenju.

Dodaje se da se ovom inicijativom realizira preporuka Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH iz Specijalnog izvještaja o položaju i slučajevima prijetnji novinarima iz 2017. godine.

Također, navodi se da je predložena inicijativa u skladu s potpisanom “Deklaracijom o uspostavljanju dijaloga između novinarskih udruženja i parlamenata na prostoru zapadnog Balkana“ iz Skoplja, koju su u novembru 2021. podržali predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, a kojom su se pristupnici deklaracije obavezali da „unaprijede postojeće zakonodavstvo, posebno krivične zakone, u vezi sa bezbjednošću novinara/ki sa težnjom da se kreiraju sistemska pravna rješenja pomoću kojih bi medijski uposlenici bili sigurniji, a nekažnjivost se ne bi tolerirala“.

– Zaštita prava na slobodu izražavanja koja je zajamčena putem univerzalnih međunarodnih ugovora, dodatno se precizira brojnim rezolucijama, smjernicama i drugim instrumentima univerzalnih međunarodnih organizacija (UNESCO, OSCE, Vijeće Evrope), kao i direktivom Evropske komisije o slobodi izražavanja i bezbjednosti novinara i odlukama Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije – navodi se u saopćenju grupe poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, prenosi Sektor za odnose s javnošću PSBiH.

RTV Slon /Fena

Vezane vijesti

TUZLA