-1 C
Tuzla
08.12.2023.

Rudnik Soli opstruira gradnju puta za naselje Mandići – građani najavili blokadu sonovoda

Stanovnici MZ Mandići 11.10. 2020. godine održali su zbor na kojem su razgovarali o izgradnji puta kroz Rudnik soli.

Predstavnik Rudnika soli, Nermi  Baluković, kao izaslanika VD direktora i člana komisije za realizaciju ovog projekta izvjestio je  građane da je direktor, održao sastanak sa komisijom dva dana ranije (u petak 09.10.2020.god), i da je donesena odluka, da se izda saglasnost za nastavak aktivnosti za izgradnju puta. Građani su takvu odluku prihvatili sa oduševljenjem i aplauzom i u znak dobre volje donijeli odluku da se Rudniku soli izda saglasnost za nastavak istražnih radnji na lokalitetu Rasovac jer su oni većinski vlasnici zamljišta predmetnog lokaliteta.

Nakon održanog zbora, zatražen je sastanak sa Upravom Rudnika soli, kako bi se u konačnici realizovala saglasnost i nastavilo sa aktivnostima na realizaciji projekta. Sastanak je zakazan za 27.10.2020.godine u prostorijama Rudnika soli, na koji su osim predstavnika Zbora građana pozvani i predstavnici Službe za komunalne poslove grada Tuzla kao investitora projekta.

Dan ranije je VD direktora, otkazao zakazani sastanak pravdajući to epidemiološkom situacijom, što su, tvrde iz ove MZ prihvatili kao opravdano. Iako su, kako tvrde  sve aktivnostina na rudniku nastavljene sasvim normalno, do obećanog sastanka nije došlo.

Saopćenje i zahtjeve stanovnika MZ Mandići prenosimo u cjelosti:

Na naš ponovni poziv da se zakaže sastanak, VD direktora nam je rekao da su mu dva izvršna direktora na bolovanju i da nema razgovora dok se ne stiša epidemiološka situacija. Poučeni iskustvima prethodnih uprava, mi smatramo da je i ovaj manevar izveden samo u cilju opstrukcije i daljeg otezanja rješenja na realizaciji projekta izgradnje puta,  Predsjedništvo Zbora građana je donijelo odluku da se hitno zakaže Zbor građana ispred ulaza u Rudnik soli na dan 06.11.2020.godine, (petak) na kom će predložiti slijedeće odluke:

  • Zahtijeva se od strane VD direktora Rudnika soli da odmah potpiše saglasnost za izgradnju puta kroz Rudnik soli, za koju postoje sve pretpostavke, odnosno jer su ispunjeni svi uslovi koje je postavila Uprava društva u načelnoj saglasnosti, i da istu uruči odmah predstavnicima Zbora građana.
  • Ukoliko se ne postupi po zahtjevu iz člana 1. ove odluke, zbor građana je saglasan da se „Rudniku soli Tušanj d.d.“ Tuzla ne izda saglasnost lokalne zajednice za nastavak istražnih radnji na lokalitetu Rasovac, jer su isti građani većinski vlasnici zemljišta koje je predmet predviđenih istažnih radnji.
  • Jedini uslov pod kojim ovaj zbor građana pristaje da da saglanost na istražne radove na lokalitetu Rasovac je, da tada Rudnik soli o svom trošku izgradi ovu dionicu puta predviđenu projektom kao i kompletan put do lokacije istraživanja, kao što je uradio i na Tetimi.
  • Pozivamo sve organe vlasti (Skupštinu TK, Vladu TK, Ministarstvo privrede TK) i uprave (Nadzorni odbor i VD direktora) da preuzmu odgovornost za ovakvu odluku zbora, da kada se iscrpe rezerve nalazišta na Tetimi, ostanu bez novog nalazišta, a što u konačnici znači i kraj Rudnika, ali i  kraj Solane i Fabrike sode Lukavac, a što za posljedicu ima otpuštanje stotina radnika ovih privrednih subjekata, ali i niza drugih koji su vezani za ove privredne subjekte, što bi u konačnici značilo katastofu za  Tuzlanski kanton u cjelini.

Ovakvoj odluci je prethodila šestogodišnja aktivnost ovog zbora na realizaciji ovog projekta, ali zbog nerazumijevanja problema i/ ili nečeg drugog, nismo naišli na saradnju od strane uprava društva, koje su kako su se mijenjale zahtijevale nove i nove uslove, koji premašuju sve norme normalnog, do pretposljednje uprave na čelu sa VD direktorom Mirnesom Mujkićem koji nam je nudio uslove koji su tehnički neizvodljivi,  a u potpunosti odbacio završen i sa prethodnom upravom usaglašen projekat. Na poslednjem sastanku naših predstavnika sa novim VD direktorom, unatoč lijepim obećanjima, bez potpisivanja saglasnosti mi ne vidimo rješenje problema, jer se osjeća prisustvo političkih uticaja, a mi ni u kom slučaju ne želimo da se bavimo politikom, jer nas interesuje samo put.  Pored toga, ukoliko se ne postupi po zahtjevu iz člana 1. ove odluke, zabranjuje se radnicima Rudnika soli da pristupe na prostor naselja Mandići i Rasovac, radi bilo kakve intervencije na sonovodu i pripadajućim instalacijama, putevima koji su izgradili mještani ličnim sredstvima, neka za to koriste servisne puteve, predviđene projektom „Tetima“ a koje nikad nisu uradili.Pozivamo i  sve mještane da sve eventualne štete nastale usljed kvarova na sonovodu, uredno putem suda naplate, a ne kao do sada da oproste.

Nadamo se da će i Skupština TK, i Vlada TK i Nadzorni odbor i Direktor konačno shvatiti ozbiljnost problema i postupiti odgovorno, jer je ova i ovakva odluka Zbora građana Mandića i Rasovca iznuđena od stane Rudnika i obavezujuća je za rukovodstvo Zbora, da nema nikakvih pregovora više, ili potpis ili prekid svake saradnje, odnosno lažne saradnje.

Vezane vijesti

TUZLA