23.9 C
Tuzla
13.04.2024.

Salihović: Utvrđeno prekoračenje sredstava u Tužilaštvu BiH

Na suđenju Goranu Salihoviću za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, vještak Kantonalnog tužilaštva je kazao da je u Državnom tužilaštvu došlo do prekoračenja troškova reprezentacije od oko 80.000 maraka, te da za oko 17.000 nema podataka o troškovima.

Svjedok Nedžad Hajtić, koji je ranije svjedočio u ovom predmetu, kazao je na ovom ročištu tokom unakrsnog ispitivanja da su izvještaji koje su prezentirali revizori za Tužilaštvo BiH prikazani kao fer i istiniti.

On je istakao da prihodi i rashodi iz različitih godina nemaju veze jedni s drugima, ali da finansijska revizija ima kontinuitet, te da se osvrću na prethodne godine. Dodao je da finansijski revizori posmatraju samo određenu budžetsku godinu za svoje izvještaje.

Hajtić je potvrdio da je u finansijskom izvještaju za 2013. godinu po izvršenju ukupnog budžeta potrošeno 98 posto raspoloživih sredstava, kao i da Tužilaštvo BiH vodi evidenciju nastalih troškova.

On je kazao da je na troškove “ostalo” utrošen znatno veći iznos.

“Mogli smo vidjeti da su ti troškovi uglavnom bili vezani za neke protokolne radnje”, kazao je Hajtić.

Kako je objasnio, troškovi za “ostalo”, između ostalog, koristili su se za dolazak delegacija i poklone.

On je potvrdio da su finansijski izvještaji za 2014. godinu, također po mišljenju revizora, prikazani kao fer i istiniti.

Kako je kazao, za 2014. godinu izvršenje budžeta iznosilo je 97 posto.

Odbrana optuženog upitala je da li to znači da je realizacija bila ispod planiranog budžeta, na šta je svjedok naveo “ako piše u tabeli, tako je”.

Kako je kazao Hajtić, revizori na osnovu izvještaja daju preporuke, stoga su dali preporuke i za 2013. i 2014. godinu, kada je došlo do rasta troškova.

Hajrić je rekao da je tokom 2014. godine bila preraspodjela sredstava koja su odobrena. Dodao je da je dodatno odobreno još 20 hiljada za glavnog tužioca.

“To je moglo ići preko preraspodjele”, kazao je on, dodavši da odluke za preraspodjelu po zakonu donosi Ministarstvo finansija, a po zahtjevu institucije.

Salihoviću je na teret stavljeno da je od početka februara 2013. do 28. septembra 2016. godine iskoristio službeni položaj, postupao suprotno propisima i pribavio korist u iznosu preko 80.000 konvertibilnih maraka (KM).

Vještak ekonomske struke Miloš Grujić rekao je da je njegov zadatak bio da utvrdi cifru utrošenih sredstava, da li su troškovi reprezentativni, utrošeni sa zakonskim i podzakonskim aktima, kao i da li je došlo do povećanja troškova.

On je kazao da ukupni troškovi prekoračenja reprezentacije od 2013. do 2016. godine iznose 80.103,73 KM, a da je to podijeljeno na troškove u Tužilaštvu – 72.544.48 KM, te troškove u inostranstvu koji su iznosili 7.559,25 KM.

On je rekao da je Salihović uredno dostavljao račune za reprezentaciju, ali da ipak u posmatranom periodu za 17 hiljada ne postoji ni obrazloženje, ni podaci za troškove.

Kako je rečeno, svi troškovi su proknjiženi, pribilježeni su, ali nisu sa pratećim sredstvima.

“Jedan broj njih ne sadrži prateću dokumentaciju, čak dio njih nastao je bez pratećih tih sredstava”, kazao je Grujić.

Kako je naveo, dešavalo se da za jedan događaj postoje dva računa, koji su se kasnije sabirali.

“Možda je gospodin Salihović dostavljao sutra jedan račun, a drugi kasnije”, rekao je vještak.

On je kazao da je bilo troškova koji su nastali kada Salihović nije bio na poslu, ali da su ti troškovi trebali biti predviđeni nekom odlukom, pa da se kasnije opravdaju.

Grujić je naveo da što se tiče troškova za Salihovićevo putovanje u Francusku, sa službene zabilješke on nije vidio sa kojeg konta su plaćene karte.

“Gospodin Salihović nije uzimao sebi neki iznos i stavljao u džep”, kazao je vještak, dodavši da su to uglavnom nepredviđeni troškovi, koji su trebali biti planirani i uračunati u budžet.

“Kad se pravi godišnji plan, navode se svi očekivani troškovi za godinu”, rekao je vještak.

Vještak je kazao da je samo na poklone utrošeno 19.946 KM.

Kako je objasnio vještak Grujić, uprkos konkretnim preporukama revizora da se izvrši analiza izdataka za reprezentaciju, posebno za kategoriju izdataka “ostalo”, u cilju moguće racionalizacije, tokom posmatranog perioda nisu ispoštovane te preporuke.

Na upit Odbrane da li je koristio originalne račune, Grujić je rekao da ih je imao u rukama, ali da je koristio kopije koje sada nema, te nije prilagao račune u svoj nalaz. Kako je kazao, neki od računa su bili blijedi i nečitljivi.

“Imao sam originalne račune u rukama”, rekao je on.

Na upit Odbrane da li Grujić smatra da je Salihović stekao imovinsku korist, Grujić je kazao da smatra da jeste, jer, kako je naveo primjer, ako je neki ručak plaćen iz budžeta Tužilaštva BiH, a ne sa privatnog računa Salihovića, to je po njemu imovinska korist.

Optuženi Goran Salihović na današnjem ročištu kazao je da on mora da se izjasni za svaki račun, te da je potrebno ove račune dostaviti Odbrani.

Nastavak suđenja je zakazan za 28. april, kada će biti nastavljeno saslušavanje vještaka Grujića.

Izvor: RTV Slon/BIRN

Vezane vijesti

TUZLA