15 C
Tuzla
21.05.2024.

Spisak zaposlenih na nivou BiH još uvijek nije formiran

Iako se prošle godine u jednom momentu činilo da će prepreke biti srušene, a registar zaposlenih na nivou BiH nakon duže od decenije konačno biti formiran, najnoviji podaci nedvosmisleno upućuju na zaključak da će taj projekat još neko vrijeme ostati u magli.
Savjet ministara BiH je krajem maja prošle godine prvenstveno usvojio informaciju Agencije za državnu službu BiH o problemima koji godinama koče uspostavljanje registra zaposlenih, a jedan od ključnih datira još iz 2017. godine kada je taj posao zakočio stav Agencije za zaštitu ličnih podataka. Ministri su tada, uz prihvatanje informacije, usvojili zaključak i zadužili Ministarstvo pravde BiH da u saradnji s Agencijom za zaštitu ličnih podataka, dostavi na usaglašavanje prijedlog zakona o dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.Tim izmjenama bi, kažu u Agenciji za državnu službu, dobili zakonski osnov za vođenje registra državnih službenika i drugih zaposlenih u institucijama BiH, osim vojnih lica, policijskih službenika i zaposlenih u Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji BiH.

U najnovijem izvještaju o radu Agencije u 2021. godini, koji je dostavljen u fazu konsultacija, piše da su ministri zadužili Agenciju za državnu službu BiH da u roku od tri mjeseca od dana usvajanja tog navedenog zakona, sačini i dostavi na usaglašavanje prijedlog odluke kojom će se omogućiti vođenje registra zaposlenih, da bi istu odluku Savjet ministara mogao usvojiti.

“U 2021. godini nije došlo do usvajanja zakona o dopuni  Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, zbog čega ni Agencija nije bila u mogućnosti da sačini i dostavi na usaglašavanje prijedlog odluke i omogući vođenje registra”, potvrđeno je u Agenciji za državnu službu BiH u kojoj su ranije tražili od resora finansija i trezora da ih uključe u postojeći sistem za centralizovani obračun plata i naknada, koji je već svojevrsni registar zaposlenih i koji bi, uz manje izmjene, mogao poslužiti i njima.

Direktor Agencije za državnu službu Neven Akšamija ranije je istakao da rješenje problema leži upravo u dopuni zakona, jer bi bez toga u registru mogli da obuhvate samo državne službenike, ali ne i zaposlene te druga lica u institucijama, što je zatraženo zaključkom parlamentarnog Doma naroda.

I dok se ne nazire rješenje ovog problema u Agenciji broje i konkurse na godišnjem nivou i one koji su dobili posao u ministarstvima, agencijama, kancelarijama, direkcijama i drugim institucijama na nivou BiH. Prema tim najnovijim podacima, lani je nastavljeno zapošljavanja službenika na zahtjev institucija.

Njihov presjek, prema evidencijama koje vode o službenicima, pokazuje da je lani na zajedničkom nivou BiH radilo 3.852, što je tek nešto više od broja koji je upisan u bilješkama za 2020. godinu. Na listi zaposlenih najviše je saradnika i savjetnika, što je bio slučaj i ranijih godina, a na šta su mahom prst upirali mnogi.

RTV Slon/akta.ba

Vezane vijesti

TUZLA