16.7 C
Tuzla
03.03.2024.

Subvencioniranje troškova za električnu energiju produženo do kraja godine

Vlada Federacija Bosne i Hercegovine je izmijenila Odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti, kojom je rok njene primjene produžen do 31. 12. 2021. godine.

Odlukom su obuhvaćeni penzioneri sa najnižom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdana rješenja od mjerodavnih službi/centara za socijalni rad u FBiH.

Osnovni kriterij za subvenciju je potrošnja električne energije, koja mora biti ispod prosječne (ispod 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo, odnosno ispod 348 kWh mjesečno kod JP Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar).

Pravo na subvenciju kupac će moći ostvariti na samo jednom mjernom mjestu.

Iznos subvencije će biti iskazan na računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno može iznositi 5,50 KM kod JP Elektroprivrede BiH d. d. Sarajevo, odnosno 7,00 KM za JP Elektroprivredu HZHB d.d. Mostar, u ovisnosti od potrošnje električne energije u obračunskom periodu.

U skladu sa Odlukom o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti, koja je u primjeni od 2011. godine, prosječan broj korisnika subvencija po godinama je iznosio oko 70.000, te je do sada za ove namjene izdvojeno 27 milijuna konvertibilnih maraka, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

RTV Slon/ Fena

Vezane vijesti

TUZLA