20 C
Tuzla
23.05.2024.

U 2024. godini fokus Vlade TK na kapitalnim projektima

Vlada TK utvrdila je Godišnji program rada Vlade za 2024. godinu. Ovaj dokument objedinjava godišnje planove rada kantonalnih ministarstava koji su usaglašeni i sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.

U skladu sa navedenim, Godišnji program rada Vlade obuhvata programe, aktivnosti i projekte koje će ministarstva realizovati na godišnjem nivou, a kako bi se u konačnici doprinijelo implementaciji zacrtanih razvojnih strateških ciljeva i prioriteta Vlade Tuzlanskog kantona.

Ostvarenju strateških ciljeva će se doprinositi realizacijom 86 programa koja su definisala kantonalna ministarstva, od čega je 46 programa koji obuhvataju aktivnosti i projekte koji proizilaze iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina i drugih strateških dokumenata, uglavnom sektorskih, dok je planirano i 40 dodatnih programa koji obuhvataju aktivnosti koje proizilaze iz osnovne djelatnosti i nadležnosti ministarstava.

Nastavljajući aktivnosti iz prethodne godine koji se odnose na realizaciju strateških i infrastrukturnih projekata, u 2024. godini će Vlada Tuzlanskog kantona, između ostalog, poseban fokus usmjeriti na provedbu aktivnosti u okviru realizacije projekta rekonstrukcije i adaptacije zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, projekta Kampusa Univerziteta u Tuzli, projekta izgradnje Policijske uprave Živinice, kao i projekta izgradnje Općinskog suda Lukavac.

Kada su u pitanju planirane normativne i tematske aktivnosti, u Godišnjem programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2024. godinu planirano je ukupno 237 aktivnosti, od čega je 137 normativnih, te 100 tematskih aktivnosti.

Pored razmatranja normativnih i tematskih aktivnosti iz nadležnosti kantonalnih organa uprave, Vlada Tuzlanskog kantona će također razmatrati i normativne mjere koje proizilaze iz njene direktne nadležnosti.

U 2024. godini, nastaviti će se sa implementacijom projekata finansiranih iz EU i drugih međuanrodnih fondova, prioritetno kroz programe IPA INTERREG prekogranične i transnacionalne saradnje, te kroz EU HORIZON program.

Dodatno, nastaviti će se implementacija projekata u saradnji sa međunarodnim projektima kao što su UNDP BiH, USAID, GIZ BiH i druge organizacije koje implementiraju projekte od značaja za dalji razvoj Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona će u saradnji sa drugim nivoima vlasti dati doprinos euroatlanskim integracijama kroz provođenje obaveza iz procesa evropskih integracija, te učestvovati u implementaciji Ciljeva održivog razvoja definisanih u Agendi 2030, ali i drugih međunarodno preuzetih obaveza, sve sa ciljem unapređenja sveukupnog razvoja Tuzlanskog kantona i podizanja kvalitete života svih stanovnika.

Vezane vijesti

TUZLA