25 C
Tuzla
24.03.2023.

U BiH nedostaje strateški i zakonski okvir kibersigurnosti

Ured za reviziju institucija BiH proveo je reviziju učinka “Aktivnosti institucija BiH na osiguranju osnovnih pretpostavki za kibersigurnost” koja ukazuje da institucije BiH nisu bile efikasne u preduzimanju aktivnosti s ciljem osiguranja osnovnih pretpostavki za kibersigurnost. Nedostaje strateški i zakonski okvir kibersigurnosti, a nije uspostavljen ni Tim za računalne incidente za institucije BiH.

Revizija učinka je imala za cilj da se utvrdi da li su institucije BiH efikasne u preduzimanju aktivnosti s ciljem osiguranja osnovnih pretpostavki za kibersigurnost.

Samo 14 od 68 institucija BiH je donijelo akte upravljanja informacionom sigurnošću u skladu sa Politikom upravljanja informacionom sigurnošću. Posljedice nedostatka osnovnih pretpostavki za kibersigurnost ugrožavaju poslovanje javne uprave i mogu dovesti do otuđenja podataka i finansijskih sredstava neophodnih za funkcionisanje zemlje i svakodnevnog života građana.

Preporuke su upućene Vijeću ministara BiH, Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH i institucijama BiH. Realizacijom preporuka trebalo bi se pridonijeti osiguranju osnovnih pretpostavki za kibersigurnost i unaprjeđenju kiberzaštite u institucijama BiH, saopćeno je iz Ureda za reviziju institucija BiH.

POSLJEDNJE DODANO