U EU na snagu stupio novi zakon o zdravlju životinja

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Novi Zakon o zdravlju životinja (Uredba (EU) 2016/429) i njihovim prenosivim bolestima postao je primjenjiv u cijeloj EU od 21. travnja 2021. godine, priopćila je Europska komisija.

Nova uredba znači da je velik broj pravnih akata usmjeren u jedinstveni zakon, s jednostavnijim i jasnijim pravilima koja omogućavaju vlastima da se usredotoče na ključne prioritete: sprečavanje i iskorjenjivanje bolesti.

Uredba, koju su Europski parlament i Vijeće usvojili u ožujku 2016., pojašnjava odgovornosti za poljoprivrednike, veterinare i ostale koji uzgajaju životinje te omogućuje veću uporabu novih tehnologija za zdravstvene djelatnosti koje se bave njihovim liječenjem. To su nadzor patogena, elektronička identifikacija i registracija životinja.

Nadalje, ona prihvaća zdravstveni pristup “One Health” koji omogućuje bolje i rano otkrivanje te kontrolu bolesti, uključujući one koje se mogu prenijeti na ljude. Ovaj će dokument pomoći smanjiti pojavu i učinke epidemija životinja, kao i pružanje veće fleksibilnosti za prilagođavanje pravila lokalnim okolnostima i novonastalim pitanjima kao što su klima i društvene promjene. Također, postavlja bolju pravnu osnovu za praćenje patogena otpornih na antimikrobna sredstva.

Sveukupno, jedinstveni, sveobuhvatni i novi zakon o zdravlju životinja podržava EU stočarstvo i akvakulturu u njihovim težnjama ka boljoj konkurentnosti te sigurnom i nesmetanom EU tržištu, što dovodi do rasta i zapošljavanja u tim važnim sektorima.

Ovaj je pravni akt dio paketa mjera koje je Komisija predložila u svibnju 2013. za jačanje provedbe zdravstvenih i sigurnosnih standarda za cijeli poljoprivredno-prehrambeni lanac. Kao takav, usko je povezan s Uredbom (EU) 2017/625 (“Uredba o službenim kontrolama”). Također je i ključni rezultat Strategije o zdravlju životinja 2007-2013, “Prevencija je bolja od liječenja”

RTV Slon/ akta.ba