8 C
Tuzla
25.02.2024.

U narednom periodu bit će korigovani novi Pedagoški standari i norme u TK

Jedna od najsloženijih mjera koju je novi sastav Vlade Tuzlanskog kantona realizovao u proteklih 100 dana jesu novi Pedagoški standardi i norme koji imaju za cilj kvalitetnije obrazovanje, a koje nisu imale izmjena od 2004. godine.

Pored uvođenja asistenata u nastavu i smanjenja broja učenika u odjeljenjima, novi standardi i norme podrazumijevaju između ostalog i definisanje opisa poslova defektologa u školama, što je podrazumijevalo da defektolozi rade prilagođen program u inkluzivnom timu, a da ne rade edukacijsko-rehabilitacijski postupak u školama.

Ovakva izmjena izazvala je nezadovoljstvo Aktiva defektologa i predstavnika nekoliko udruženja građana koja okupljaju roditelje djece sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom.

To znači da je bilo predviđeno da je defektolog u školi zaposlen u slučaju da imamo 11 kategorisane djece sa poteškoćama na punu normu, što bi značilo u praksi da bi se uvođenjem novih standarda i normi smanjio broj defektologa u školama. Ako imate na 11 djece, nemaju sve škole 11 djece, ako ima petoro djece, defektolog je na pola norme i tu je dva dana, a ako je šestoro djece tu je defektolog pet dana i tu je velika razlika i za djecu i nastavnike”, kazao je Vahidin Nurikić, predstavnik Udruženja građana “Imam pravo”.

Ono što je roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju najteže palo jeste izmjena u Pedagoškim standardima i normama člana 8. koji se odnosi na upis djece u škole gdje je ostavljena mogućnost da djeca sa lakšim poteškoćama u razvoju mogu biti upisana u redovne škole, dok se djeca sa umjerenim, težim i teškim poteškoćama upisuju u specijalne škole.

Roditelji su to vidjeli kao vraćanje djece iz redovnih u specijalne škole, međutim u tom članu stoji da se djeca u pravilu upisuju sa umjerenim ili težim poteškoćama u razvoju u specijalne škole, te smo dobili uvjeravanje da se neće raditi na tome jer je to suprotno od principa inkluzivnog obrazovanja”, dodaje Nurikić.

U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona jučer je održan sastanak sa predstavnicima Aktiva defektologa i predstavnika nekoliko udruženja građana koja okupljaju roditelje djece sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom, u vezi sa donošenjem Pedagoških standarda i normativa, nakon čega je postignut i kompromis o vraćanju starog člana u Pravilniku odgoja obrazovanja djece sa posebnim potrebama u Tuzlanskom kantonu, što će biti realizovano u narednom periodu.

Gdje će sad biti na šest učenika u školama koje provode i edukacijsko-rehabilitacijski program sa djecom, defektolog na punu normu”, rekao je Vahidin Nurikić, predstavnik Udruženja građana “Imam pravo”.

Mi smo bili nezadovoljni članovima koji su donešeni novim Pedagoškim standardima, međutim dobili smo obećanje da će doći do ispravke, odnosno napravili su previd u pojedinim članovima da će doći do ispravke, tako da smo mi zadovoljni s tim što su rekli da će nam popraviti. Sigurni smo da će ovim pomacima inkluzija u našem kantonu biti unaprijeđena”, kazala je Enita Bašić, zaposlenica Centra za razvoj inkluzivne prakse Banovići.

Što se tiče djece sa poteškoćama u razvoju mi smo na više mjesta u Pedagoškim standardima nastojali da popravimo uslove u kojima se obrazuju, to ćemo i u budućnosti činiti i sa svim akterima u društvu ćemo razgovarati” , istakao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Od ove pa do 2025. godine ukupan iznos ulaganja u obrazovanje bit će oko 18 miliona koji će biti usmjeren isključivo za implementaciju Pedagoških standarda, i ovaj iznos se neće odnositi na kapitalne investicije i ulaganja u infrastrukturu.

Vezane vijesti

TUZLA