25.5 C
Tuzla
24.06.2024.

U toku ispitivanje tržišta rada, upitnik usmjeren ka poslodavcima

Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji sa službama za zapošljavanje, a uz podršku projekta Evropske unije ,,Unapređenje istraživanja tržišta radaˮ,  pokrenulo je aktivnosti anketiranja poslodavaca – istraživanje tržišta rada u Federaciji BiH 2021/2022.

Kroz anonimnu anketu planirano je da se obuhvati reprezentativni uzorak od oko 1.200 poslodavaca (malih, srednjih i velikih) iz Federacije BiH iz ključnih djelatnosti, a koji imaju pet i više zaposlenih.

Pitanja iz upitnika odnose se uglavnom na sagledavanje potreba poslodavaca za radnom snagom, pregled najtraženijih zanimanja i eventualnih viškova radne snage, otežavajuće okolnosti u pronalasku radnika, mogućnosti poslodavaca da organizuju praktičnu obuku za učenike, studente i nezaposlene osobe, kao i na zadovoljstvo uslugama javnih službi za zapošljavanje i slično.

Istraživanje tržišta rada obavlja se u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, te Programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje. Anketiranje provode predstavnici službi za zapošljavanje, u periodu od 10.01. do 04.02.2022. godine.

Dobiveni rezultati će poslužiti za sagledavanje stanja na tržištu rada u 2021. i predviđanje kretanja na tržištu rada u 2022. godini, te unapređenje aktivnosti, projekata, usluga i saradnje javnih službi za zapošljavanje sa poslodavcima, kao i izradu javnih politika za tržište rada u Federaciji BiH zasnovanih na analizi postojećeg stanja i budućih trendova. Istraživanje se sprovodi u okviru aktivnosti unapređenja istraživanja tržišta rada sa primarnim ciljem usklađivanja metodologije i perioda provođenja istraživanja u cijeloj zemlji. Usklađivanje pristupa omogućava dobijanje uporedivih podataka koji će se kasnije analizirati na nivou Bosne i Hercegovine, a u skladu sa najboljim praksama Evropske unije.
Rezultati i preporuke iz istraživanja će biti prezentirani javnosti u prvom kvartalu 2022. godine kroz odgovarajuće izvještaje.

Vezane vijesti

TUZLA