30.5 C
Tuzla
22.07.2024.

Ugradnja toplotnih pumpi, podstanica i peći na pelet: Objavljene konačne rang liste!

Grad Tuzla objavio je konačne rang liste podnosilaca prijava koji ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle po Javnom pozivu objavljenom u februaru 2024. godine.

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE I UGRADNJE KOMPAKTNIH TOPLINSKIH PODSTANICA – KTP (Datum objave:19.06.2024.)

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE I UGRADNJE KOTLOVA SA ISKLJUČIVIM POGONOM NA DRVNU BIOMASU – PEĆI NA PELET (Datum objave:19.06.2024.)

PRELIMINARNA LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE NABAVKE I UGRADNJE TOPLOTNE PUMPE (Datum objave:19.06.2024.)

PRELIMINARNA LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE UTOPLJAVANJE“ OBJEKATA RADI SMANJENJA TOPLINSKIH GUBITAKA U VIDU NABAVKE I UGRADNJE MATERIJALA ZA IZOLACIJU VANJSKIH ZIDOVA I TAVANICE OBJEKATA I NABAVKE I UGRADNJE VANJSKE STOLARIJE
(Datum objave:19.06.2024.)

LISTA NEPOTPUNIH, FORMALNO NEISPRAVNIH I POTPUNIH PRIJAVA KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE USLOVE ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA POBOLJŠANJA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI I SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA TUZLA (Datum objave:19.06.2024.)

Vezane vijesti

TUZLA