15 C
Tuzla
01.06.2023.

UIO BiH: Prestaju važiti odobrenja za pojednostavljene carinske postupke

Zbog brojnih upita vezano za prestanak važenja pojedinih pojednostavljenih carinskih procedura želimo informisati javnost da je isto predviđeno Zakonom o carinskoj politici BiH, koji se primjenjuje od 01.08.2022. godine. Naime, stara odobrenja za pojednostavljene carinske postuke su vrijedila šest mjeseci od dana početka primjene novog Zakona o carinskoj politici BiH. Dakle, od 01.02.2023. godine ne mogu se više koristiti ranije izdata odobrenja za carinska skladišta, kao ni ranije izdata odobrenja za sljedeće pojednostavljene carinske postupke:

• odobrenja za pojednostavljeni postupak po fakturi (uz predočenje robe i provođenje tog postupka na graničnom prijelazu) za puštanje u slobodan promet pri uvozu i za postupak izvoza,
• odbrenja za lokalno izvozno i lokalno uvozno carinjenje i
• odobrenja za ovlaštenog pošiljaoca i ovlaštenog primaoca (kao pojednostavljenja u postupku provoza).

Postupci započeti do 31.01.2023. godane po prednje navedenim odobrenjima za pojednostavljene carinske postupke bit će završeni (npr. podnošenje dodatne carinske deklaracije u roku određenom odobrenjem i postupanje po istoj) u skladu sa tim odobrenjima i s pozivom na njihov broj i datum.
Od 01.02.2023. godine, roba za koju su ranije bila izdata prednje navedena odobrenja za pojednostavljene carinske postupke može se prijaviti za odgovarajući carinski postupak po redovnom postupku (kao i sve druge robe) podnošenjem carinske deklaracije (JCI) kod nadležnog carinskog ureda.

Svi obveznici bili su na vrijeme upoznati sa rokovima važenja starih odobrenja za pojednostavljene carinske postupke i zahtjeve za nova odobrenja mogli su podnijeti na vrijeme. Ovo se odnosi na sve pojednostavljene carinske postupke, osim pojednostavljenog carinskog postupka po fakturi.

Podsjećamo, Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, kojom se omogućava daljnje korištenje i pojednostavljenog carinskog postupka po fakturi, a koju je tek nedavno usvojilo Vijeće ministara BiH, stupa na snagu 04.02.2023. godine.

Ova Odluka je bila osnov da UIO donese Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi, koje se trenutno nalazi u procesu javnih konsultacija, shodno važećoj zakonskoj legislativi. Čim rok javnih konsultacija istekne, pomenuto Uputstvo će stupiti na snagu i obveznici će moći podnositi zahtjeve Upravi za dobijanje odobrenja za nove pojednostavljene postupke po fakturi. Sve zahtjevi koji budu uredni Uprava će riješiti u najkraćem roku.

POSLJEDNJE DODANO

error: Upozorenje: Zaštićen sadržaj!!