21.7 C
Tuzla
24.03.2023.

UPK- Prijedlozi izmjena zakona o platama i zakona o ombudsmenu uskađeni s Ustavom i pravnim sistemom

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utvrdila je da je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik Šerif Špago, usklađen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH.

Uz taj Prijedlog zakona, Ustavnopravna komisija usvojila je zaključak kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da, prilikom izrade Nacrta budžeta za ovu godinu, nađe način da se povećaju primanja zaposlenicima i službenicima sa najnižim platama u institucijama BiH.

Predlagač navedenog zakona je u obrazloženju pojasnio da podnosi predloženi zakon kako bi se uravnotežile plate budžetskim korisnicima.

– S obzirom na to da je Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH utvrđen nesrazmjeran odnos u koeficijentima i plaćama, od najniže do najviše plate, te da je Nacrtom zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu izvršen obračun plata primjenom osnovice u visini od 630 KM, čime bi došlo do još većeg nesrazmjernog povećanja plata za radna mjesta sa većim koeficijentima, podnosimo prijedlog ovog zakona kako bi se uravnotežile plate budžetskim korisnicima – navodi se, između ostalog, u obrazloženju predloženog zakona.

Ustavnopravna komisija je utvrdila usklađenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, čiji je predlagač, po skraćenom postupku, Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH u prethodnom sazivu usvojilo je predloženi zakon, kojim se jačaju kapaciteti ove institucije.

Prijedlogom zakona s oznakom „EI“, kao potvrdom određene usklađenosti s legislativom EU u ovoj oblasti, ispunjava se jedna od preporuka Evropske komisije.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona omogućava se ombudsmanima da, pored zaštite ljudskih prava, snažnije djeluju i u njihovoj promociji u skladu s Pariškim principima.

Između ostalog, nova zakonska rješenja daju ombudsmanima mandat Preventivnog mehanizma u Bosni i Hercegovini u skladu sa Opcionim protokolom uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja.

Ustavnopravna komisija usvojila je Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2021. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH za 2021. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo pravde BiH.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma usvojila je i Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za period od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021. godine.

Usvojen je i Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma za 2022. godinu.

POSLJEDNJE DODANO