25 C
Tuzla
02.07.2022.

Uprava za indirektno oporezivanje oduzela robu u iznosu od 119 hiljada KM

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje na putnoj komunikaciji Orašje-Srebrenik (Tržnica Arizona), kao i na graničnim prijelazima Rača, Orašje, Karakaj kao i carinskoj ispostavi Doboj i Bijeljina oduzeli su raznu robu u iznosu od 119.000 KM.

 Na osnovu operativnih saznanja ovlašteni službenici Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja, Odsjek za provedbu propisa RC Tuzla, izvršili su provjeru prometa porijekla roba na putnoj komunikaciji Orašje-Srebrenik (Tržnica Arizona). Tom prilikom kod  1 fizičkog lica  pronađena je veća količina robe, 1734 komada odjeće (majice, jakne) i 14 pari obuće stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija.

Provodeći Operativni plan rada i usmjeravajući se na rizične lokacije, granične prijelaze i carinske ispostave, ovlaštena službena lica Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja RC Tuzla na nekoliko rizičnih lokacija oduzeli su raznu robu. Tako su prilikom obavljanja aktivnosti otkrili su 6 nepravilnosti  na graničnim prijelazima Rača, Orašje, Karakaj i carinskoj ispostavi Doboj i Bijeljina. Tom prilikom je pronađena veća količina neprijavljene i skrivene robe u različitim bunkerima (markirane patike, motor za čamac, aparati za varenje), kao i robe za koju trebaju posebne dozvole i odobrenja. U toku poduzimanja mjera iz svoje nadležnosti korištena je specijalizirana oprema (CT-30) kao i vozila donirana od strane Američke ambasade putem programa EXBS.

Za utvrđene nezakonitosti, protiv počinioca nezakonitih radnji će biti pokrenut odgovarajući postupak pred nadležnim sudom.

POSLJEDNJE DODANO