Urednički kolegij RTV Slon: Poziv strankama na poštivanje izbornog zakona

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

S ciljem objektivnog, istinitog i blagovremenog informisanja javnosti RTV Slon obavještava sve potencijalne sagovornike koje kontaktiramo prilikom realizacije naših priloga/emisija da poštuju izborni zakon, te da ukoliko se u programu pojavljuju u svojstvu doktora, direktora, uposlenika javnih preduzeća, vijećnika, skupštinskih zastupnika, ministara i dr., ne nose stranačka obilježja ( majice, maske, kačketi i sl. ).

Nošenje stranačkih obilježja predstavlja kršenje pravila RAKA –a i Pravilinka o medijskom predstavljanju političkih subjekata od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora, te takve izjave nećemo emitovati u našem informativnom programu.