21.7 C
Tuzla
30.09.2022.

Usklađen kantonalni sa federalnim Zakonom o materijalnoj podršci porodica s djecom

Na vanrednoj sjednici Vlada TK je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, kojim se kantonalni zakon usklađuje sa Zakonom o materijalnoj podršci porodica s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu 9. jula 2022. godine, a primjenjuje se od 9. oktobra 2022. godine. Novim Federalnim zakonom predviđeno je da dječiji dodatak, sa početkom primjene Zakona, prelazi u nadležnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, dok je novčana pomoć nezaposlenoj porodilji ostavljena u nadležnosti kantona. Primjenom ovog federalnog zakona na jedinstven način će se, na cijeloj teritoriji Federacije BiH, urediti istovjetni uslovi za ostvarivanje navedenih prava i visina naknada. Intencija donošenja Federalnog zakona je da se objedine novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja ženi-majci, odnosno drugoj osobi koja nije u radnom odnosu, jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta i pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke-dojilje, odnosno svedu na jedno pravo tj. novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji. Ipak, kako u Budžetu TK ima dovoljno sredstava za realizaciju svih dosadašnjih prava porodilja, Vlada Tuzlanskgo kantona odlučila je da, uz pravo na federalnom nivou, i dalje zadrži ostvarivanje ovih prava na nivou Tuzlanskog kantona. Time su porodilje na području Tuzlanskog kantona stavljene u nešto povoljniji položaj u odnosu na prava koja se propisuju Federalnim zakonom.

POSLJEDNJE DODANO