10.5 C
Tuzla
15.06.2024.

Usvojen program za unapređenje vodnih usluga u FBiH

Vlada FBiH je donijela na današnjoj sjednici u Sarajevu Odluku o usvajanju Programa za unapređenje vodnih usluga u Federaciji BiH i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške.

Program se sastoji od tri segmenta koja se odnose na planiranje budućih aktivnosti čija realizacija treba da doprinese otklanjanju nedostataka u regulatornom i institucionalnom okviru sektora vodnih usluga, kao i finansiranju ovog sektora.

Kako stoji u obrazloženju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, uprkos velikim ulaganjima međunarodnih finansijskih institucija i bilateralnih donatora u posljednjih deset godina, sektor vodnih usluga u FBiH susreće se sa sve većim izazovima.

Procijenjeno je da kvalitet vodnih usluga bilježi negativan trend, najviše zbog smanjenja kvaliteta vode za piće uzrokovanog zagađenjima, povećanjem curenja i gubitaka u vodovodnoj mreži (posljedično visoke vrijednosti neprihodovane vode, prosjek 59 posto, a dostiže i više od 70 posto), zbog neodgovarajućeg investicijskog održavanja, te posljedičnom pojavom redukcija u redovnom snabdijevanju korisnika usluga.

Vodovodna komunalna preduzeća ne ostvaruju dovoljno prihoda da bi bila samoodrživa, a prosječni nivoi prihoda od izvršenih vodnih usluga ne pokrivaju troškove rada i održavanja.

Probleme u sektoru pružanja vodnih usluga prepoznalo je i nadležno federalno ministarstvo, o čemu je informisalo i Vladu FBiH koja ga je zadužila da uspostavi interresornu Radnu grupu i koordinira njen rad uz podršku međunarodnih razvojnih partnera. Zadatak ove grupe je bio izrada Programa za unapređenje vodnih usluga u FBiH i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške.

Tehnička pomoć Radnoj grupi da ispuni zadatak Vlade FBiH je omogućena kroz Projekat općinskog okolišnog upravljanja (MEG 2), koji zajednički finansiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Češke Republike, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Radna grupa je procijenila nedostatak u postojećem regulatornom okviru sektora, te usaglasila odgovarajuća rješenja za unapređenje postojećih i/ili izradu novih propisa.

Programom su predviđene ključne aktivnosti koje trebaju da dovedu do boljeg funkcionisanja institucija iz sektora vodnih usluga, prvenstveno vodovodnih komunalnih preduzeća, kao i aktivnosti koje trebaju doprinijeti pravilnijem i racionalnijem planiranju izrade i provođenja projekata iz oblasti vodnih usluga, kao i usklađivanju s propisima EU u ovoj oblasti.

Uvid u sadržaj Programa bio je omogućen i u okviru provedenih javnih konsultacija, a njegovo usvajanje i provedba jasno su postavljeni kao preduslov koji nadležni organi na svim nivoima vlasti, ne samo u Federaciji BiH, nego i u BiH, trebaju ispuniti za osiguranje dalje finansijske podrške međunarodnih razvojnih partnera za modernizaciju i reformu vodnih usluga.

RTV Slon/FENA

Vezane vijesti

TUZLA