11.7 C
Tuzla
29.02.2024.

Utvrđen nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti prirode

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.

U obrazloženju je navedeno da je aktuelni Zakon o zaštiti prirode donesen s ciljem institucionalnog uređenja sektora zaštite prirode i izrade podzakonskih propisa, kako bi u što većoj mjeri bio usklađen s legislativom Evropske unije, a što je i postignuto u 90 posto teksta ovog zakona.

Medutim, u toku njegove primjene pojavile su se brojne prepreke na terenu zbog nepreciznih i nedorečenih odredbi, pa je ocijenjeno da je potrebno izvršiti odgovarajuće izmjene i dopune Zakona.

One su predložene u svim odredbama u kojima postoje nejasnoće za pravilnu primjenu u praksi. Usvajanjem izmjena i dopuna, stvaraju se pravne pretpostavke za pravilnu i potpunu primjenu Zakona u praksi.

Pored toga, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dobilo nekoliko inicijativa nadležnih organa uprave za reviziju Zakona, te od relevantnih inspektorata.

Među brojnim novinama koje donose izmjene i dopune Zakona je i brisanje pojma “Crvena knjiga”, a razlog je preporuka Međunarodne unije za zaštitu prirode da stepen ugroženosti vrsta treba procjenjivati tzv. crvenim listama, a da sredstva koja bi bila utrošena za izradu crvene knjige budu preusmjerena u monitoring vrsta.

Ovo je u Federaciji BiH i urađeno 2014. godine donošenjem Crvene liste ugroženih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva.

Novo je i to da su uslovi zaštite prirode sastavni dio ugovora o koncesiji koji se moraju obnavljati svake dvije godine. Pored toga, dodana je i odredba da je koncesionar dužan pridržavati se uslova zaštite prirode i provoditi mjere zaštite u skladu sa ovim zakonom.

RTV Slon/ akta.ba

Vezane vijesti

TUZLA