23.9 C
Tuzla
20.05.2024.

/VIDEO/ Agro Kutak- Kontrola hrane i vode

Snabdijevanje dovoljnim količinama zdravstveno ispravne hrane i pravilna prehrana jedna je od osnovnih temelja zdravlja stanovništva. Za osiguranje i zaštitu zdravlja hrana mora biti ne samo odgovarujećeg prehrambenog sastava, nego treba biti i zdravstveno ispravna, odnosno ne smije sadržavati štetne biološke, hemijske i fizikalne komponente, kao posljedicu neadekvatnih higijenskih uslova proizvodnje, prerade i pripreme, industrijskog onečišćenja okoliša i neadekvatnih agrotehničkih i veterinarskih mjera u količinama koje mogu biti opasne po zdravlje. Kontroli zdravstvene ispravnosti hrane podliježu svi objekti, koji se bave proizvodnjom i prometom kako sirovina, tako i gotove hrane.

Vezane vijesti

TUZLA