23.9 C
Tuzla
21.06.2024.

Vijeća ministara BiH danas o prijedlogu izmjena Izbornog zakona BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas na sjednici da se izjašnjava o Prijedlogu mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.

Na predloženom dnevnom redu je i Program rada Vijeća ministara za 2024. godinu te izvještaji o radu institucija Vijeća za 2023. godinu.

Ministri će razmatrati, između ostalog, i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju institucija BiH i Prijedlog srednjoročne strategije upravljanja dugom Bosne i Hercegovine za razdoblje 2022. – 2025. godina – novi tekst, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Predviđeno je i izjašnjavanje o informacijima o perspektivama za Bosnu i Hercegovinu 2024. – 2026. godine, konvergenciji BiH i konkurentnosti ekonomije u BiH.

Državni ministri će raspravljati i o izvještajima o radu Koordinacijskog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH za 2023. godinu i radu Radne grupe za harmonizaciju propisa o oružju i streljivu međusobno i s pravnom stečevinom EU.

Na predloženom dnevnom redu je i Informacija o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inozemstvu za 2024. godinu – II. krug glasanja, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uspostavljanju Komisije za saradnju s NATO-om BiH – II. krug glasanja i pod znakom Povjerljivo Izvještaj o radu Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za 2023. godinu.

Vezane vijesti

TUZLA