10 C
Tuzla
30.05.2024.

Vijeće ministara BiH danas o stanju u oblasti migracija u BiH

Vijeće ministara BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za maj 2020. godine, koju je pripremilo Ministarstvo sigurnosti BiH.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga programa rada Vijeća ministara BiH  za 2020. godinu, kao i Prijedloga pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Informacija o ispunjavanju pravnog kriterija u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Mišljenje sa konkursnom dokumentacijom za imenovanje rukovodećih državnih službenika, direktora i zamjenika direktora Agencije za sigurnost hrane BiH, kao i Mišljenje sa konkursnom dokumentacijom za imenovanje rukovodećeg državnog službenika, direktora Agencije za javne nabavke BiH, također su predviđene tačke dnevnog reda.

Vezane vijesti

TUZLA