6 C
Tuzla
25.09.2022.

Vijeće ministara BiH – Na dnevnom redu Informacija o stanju u oblasti migracija

Vijeće ministara BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli finansijskih sredstava prikupljenih od domaćih pravnih subjekata i fizičkih osoba za borbu protiv COVID-19, uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga odluke o postupanju institucija BiH i pravima i obavezama zaposlenih u institucijama BiH tokom trajanja epidemije COVID-19.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije  na nivou institucija BiH u 2020. godini.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2020. – 2024. i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2020. – 2024. s prijedlozima navedene strategije i akcionog plana.

Vijeće ministara BiH bi, između ostalog, trebalo razmatrati i Prijedlog odluke o dodjeli prostora Ministarstvu sigurnosti BiH u svrhu uspostave zajedničke kontakt-tačke za saradnju sa EUROPOL-om u prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i BiH.

Predviđeno je i razmatranje Informacije o realizaciji podrške infrastrukturnim projektima u općini Srebrenica.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu i zaključci sa sjednice Predsjedništva BiH, (Informacija o stanju u oblasti migracija u BiH), kao i zaključak sa sjednice Predsjedništva BiH (Ulazak državljana SAD-a, Ruske Federacije, NR Kine i Republike Turske u BiH tokom trajanja pandemije COVID-19).

Izvor: RTV Slon/FENA/

POSLJEDNJE DODANO