15 C
Tuzla
22.05.2024.

Vijeće ministara BiH: Strategijom u oblasti migracija i azila definisano sedam ciljeva

Vijeće ministara BiH je na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo Strategiju u oblasti migracija i azila za period  2021 – 2025. godine, u skladu s preporukama Evropske komisije za dobijanje statusa kandidata za Bosnu i Hercegovinu na sjednici Vijeća Evropske unije u decembru.

Strategijom u oblasti migracija i azila, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti, želi se osigurati razvoj kvalitetnog sistema migracija i azila u BiH u skladu sa standardima Evropske unije, te omogućiti aktivno učešće u ovim oblastima na regionalnom nivou.

Tom strategijom je definisano sedam strateških ciljeva, među kojima su: unapređenje sistema sveobuhvatnog upravljanja politikama migracija i azila; povećanje efikasnosti kontrole državne granice; efikasnije upravljanje nezakonitim migracijama na teritoriji BiH; unapređenje sistema azila; efikasnija borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima; podrška zakonitim migracijama i integracija stranaca koji zakonito borave u BiH te jačanje mehanizama koordinacije u upravljanju migracijama i azilom, prenosi Fena.

Ministarstvo sigurnosti, nakon što ugradi određene korekcije usvojene na današnjoj sjednici, dostaviće Vijeću ministara BiH u roku od 30 dana Prijedlog akcionog plana za period 2021 – 2025 u vezi s provođenjem Strategije u oblasti migracija i azila.

Na današnjoj sjednici je usvojena i Informacija Ministarstva komunikacija i transporta o postupku javne nabavke “Iznajmljivanje Microsoft licenci za potrebe institucija BiH”.

Sredstva koja nedostaju za realizaciju Okvirnog sporazuma o iznajmljivanju Microsoft licenci za potrebe institucija BiH za period 2022 – 2025. godine obezbijediće se iz tekuće rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH.

Vijeće ministara BiH izjasniće se u drugom krugu glasanja o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurosti i raspisivanju javnog konkursa za popunu novih radnih mjesta za pružanje administrativno-tehničke podrške Kontakt-tački za saradnju sa Europolom, nakon što danas nije postignut konsenzus u vezi s novim zapošljavanjem u Ministarstvu sigurnosti BiH, zbog čega ova tačka dnevnog reda nije usvojena, saopćeno je iz Vijeća ministra BiH.

Vezane vijesti

TUZLA