2.8 C
Tuzla
01.12.2022.

Vijeće ministara BiH: Zeleno svjetlo za uspostavljanje sistema za razmjenu podataka o putnicima

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o formiranju Međuagencijske radne grupe za uspostavljanje sistema za razmjenu podataka o putnicima u skladu s aktuelnom Strategijom integrisanog upravljanja granicom i pratećeg Akcionog plana za njeno sprovođenje.

Uspostavljanjem sistema za razmjenu podataka o putnicima (API/PNR) bit će realizirana jedna od važnih mjera u procesu dobijanja kandidatskog statusa za članstvo BiH u EU iz poglavlja ‘Upravljanje granicom’.

Radna grupa ima zadatak da do 31. decembra 2023. godine napravi procjenu trenutnog stanja s aspekta postojećeg zakonskog okvira, definira ciljeve i obim projekta za uspostavljanje API/PNR sistema, te izradi i Vijeću ministara BiH dostavi prijedlog rješenja za njegovo uspostavljanje koji treba da obuhvati zakonodavni, tehnički, kadrovski i finansijski aspekt.

 

POSLJEDNJE DODANO