22.8 C
Tuzla
24.06.2024.

Vlada FBiH: Utvrđen Prijedlog odluke o privremenom finansiranju FBiH za prva tri mjeseca 2022. godine

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici, utvrdila Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za razdoblje januar- mart2022. godine.

Prijedlogom odluke je utvrđen iznos privremenog finansiranja FBiH, do donošenja Budžeta FBiH za 2022. godinu, za prva tri mjeseca od 1.116.181.228 KM, a na temelju tromjesečnog prosjeka izvršenja Budžeta Federacije BiH u razdoblju siječanj – rujan 2021. godine.

Prema obrazloženju, zakonska obveza za donošenje Odluke o privremenom finansiranju propisana je u članku 35. Zakona o budžetima u FBiH.

Vlada Federacije BiH je na 297. sjednici održanoj 30.12.2021. godine razmatrala Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2022. godinu, te ga uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku s ciljem  osiguranja sredstava potrebnih za nesmetano izvršenje obveza iz osnova unutarnjeg i vanjskog duga, socijalnih davanja, invalidnina i penzija.

Na 29. redovitoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održanoj 24.1.2022. godine, prilikom utvrđivanja procedure za razmatranje Prijedloga budžeta Federacije BiH za 2022. godinu, odlučeno je da on ne bude razmatran po hitnom, već u redovnom postupku.

Prema članku 35. Zakona o budžetima u BiH, ako  Parlament ne donese proračun prije početka fiskalne godine, privremeno se, na osnovu odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa korisnika proračuna. Privremeno financiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine.

Odluku o privremenom financiranju donosi Parlament. Privremeno finansiranje obavlja se srazmjerno sredstvima utrošenim u istom razdoblju, a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu. U periodu privremenog financiranja financiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje na dan 31. decembra prethodne godine. Shodno tome, Vlada Federacije BiH je pripremila Odluku o privremenom finansiranju Federacije BiH za razdoblje januar – mart 2022. godine.

Privremeno finansiranje Federacije BiH za razadoblje januar- mart 2022. godine utvrđeno je na osnovu tromjesečnog prosjeka izvršenja za devet mjeseci 2021. godine u iznosu od 1.116.181.228 KM. Ovo podrazumijeva da će se za vrijeme trajanja Odluke o privremenom financiranju Federacije BiH za razdoblje januar- mart 2022. godine financirati samo oni programi i projekti koji su imali izvršenje u navedenom periodu.

Vezane vijesti

TUZLA