18 C
Tuzla
13.06.2024.

Vlada TK i UKC Tuzla izdvajaju 10 miliona KM za nabavku linearnog akceleratora

Na današnjoj sjednici Vlada je, prije svega radi osiguranja finansijskih sredstava za nabavku linearnog akceleratora za potrebe JZU UKC Tuzla, ali i drugih naknadno iskazanih potreba, utvrdila prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

Prijedlogom je Budžet povećan za oko 7 miliona KM ili 1,18%, i iznosi 605.616.146,00 KM. Dominantan dio ovih sredstava, i to oko 6,8 miliona KM, na prihodovnoj strani je osiguran iz dijela akumuliranog suficita iz ranijeg perioda, dok je manji iznos osiguran kroz povećanje tekućeg transfera iz Budžeta Federacije BIH.

Osim 5,8 miliona KM, koliko je osigurano za nabavku linearnog akceleratora, ovim rebalansom je i iznos na poziciji Tekuća rezerva povećan za milion KM, kako bi se omogućilo interventno djelovanje Vlade Tuzlanskog kantona u hitnim i nepredviđenim situacijama. Novi iznos sredstava tekuće rezerve iznosi 0,297% planiranih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

Podsjećamo Vlada TK i UKC Tuzla su ranije zaključili sporazum o izdvajanju ukupno 10 miliona KM za nabavku linearnog akceleratora. S obzirom na potencijalne probleme oko postupka kreditnog zaduženja, te osnovane bojazni da će se postupak javne nabavke odužiti, a imajući u vidu značaj javne nabavke sa aspekta pružanja zdravstvenih usluga vrlo teškim bolesnicima, Vlada Kantona će jednokratno osigurati dio novčanih sredstava za navedenu nabavku.

Kako bi se uredila i pitanja načina korištenja sredstava planiranih u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, Vlada je danas utvrdila i prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Oba ova dokumenta Vlada će uputiti Skupštini Kantona na dalje postupanje.

Vezane vijesti

TUZLA