20 C
Tuzla
28.02.2024.

Vlada TK iznijela razloge za smjenu direktora Međunarodnog aerodroma Tuzla

Nakon odluke o smjeni direktora Međunarodnog aerodroma Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona, predvođena Ministarstvom trgovine, turizma i soabraćaja TK danas je iznijela i razlog za smjenu direktora Eseda Mujačića.

Kako Vlada TK navodi u svom saopštenju, neki od razloga su manji prihodi, manji broj prevezenih putnika i robe, trošenje namjenskih sredstava u nenamjenske svrhe, dugovanja određenog broja zakupa Međunarodnom aerodromu Tuzla i drugi.

Ministar Hamza Bešić javnosti je prezentirao glavne razloge za neophodno postupanje Vlade TK.

„Prije svih, razlog za ovakvo naše postupanje i pokretanje procedura razrješenja trenutne uprave je neprihvatanje Izvještajao radu i poslovanju JP MAT Tuzla za 2020.godinu, a čemu je osnovni uzrok negativno poslovanje Aerodroma tokom prošle godine u iznosu od cca 0,7 miliona KM. Treba istaknuti da je negativno poslovanje ostvareno i pored činjenice da je u julu mjesecu plan poslovanja rebalansiran kako bi se rashodi uskladili sa prihodima i time omogućilo uravnoteženo poslovanje“, kazao je ministar Bešić ističući da je otežavajuća okolnost činjenica da su Vlada FBiH i Vlada TK na ime subvencija u 2020. godini odobrile više od 2 miliona KM Aerodromu, bez kojih sredstava bi ovaj negativan rezultat bio skoro 3 miliona KM, što je jedna trećina ukupnih godišnjih prihoda Aerodroma (8,6 miliona KM).

„Drugi razlog za neprihvatanje Izvještaja je nenamjensko trošenje namjenski dodijeljenih pola miliona KM, što može imati i obilježje krivičnog djela, obzirom da nije postojala saglasnost za činjenje takvih aktivnosti“, dodao je ministar Bešić.

Kao razloge za smjenu Uprave Bešić je naveo i činjenicu da ni nezavisni revizor na Izvještaj o poslovanju Aerodroma za 2020. godinu nije dao pozitivno mišljenje, te da su primili više radnika u radni odnos suprotno zaključcima Vlade i Skupštine TK i bez neophodne saglasnosti resornog ministarstva.

Trend negativnog poslovanja i nedomaćinskog odnosa prema Aerodromu Uprava Aerodroma je nastavila i tokom 2021. godine.

Nastavljen je trend prijema novih uposlenika suprotno zaključcima Vlade, među kojima je evidentno i „zapošljavanje po stranačkoj liniji“, bez javnog konkursa i bez saglasnosti Ministarstva.

„Tokom ove godine, bez obzira na negativno poslovanje, i bez obzira na teško stanje direktor Mujačić je izvršio korekciju koeficijenata, odnosno povećao plaće za oko 80% od ukupnog broja uposlenika. Ovim je povećao troškove plaća za oko 200.000 KM ili skoro 10% na godišnjem nivou. Zaključio je i predugovor godišnje vrijednosti od više od pola miliona KM bez saglasnosti i znanja Nadzornog odbora, resornog ministarstva i Vlade“, kazao je Bešić, pojašnjavajući da se ovim predugovorom, osim prekoračenja ovlasti u smislu dozvoljene gornje granice raspolaganja sredstvima, izašlo i van okvira javnog poziva.

Na kraju, ministar Bešić je izjavio da Vlada u potpunosti stoji i podržava razvoj Međunarodnog aerodroma Tuzla, te širenje broja avio operatera  i linija, ali ne dovodeći nikog u neravnopravan položaj.

„Podržavamo principe lojalne konkurencije među zainteresiranim avio operaterima. Iz tog razloga insistirali smo na uključivanju Vlade TK i Ministarstva u vođenje pregovora i zaključivanje ugovora sa zainteresiranim avio kompanijama, što iz određenih, samo Upravi poznatih razloga, nam nisu dozvolili“, zaključio je ministar Bešić.

Imajući u vidu sve navedeno Vlada je zbog uočenih neregularnosti, a zbog kojih i nije prihvatila Izvještaj o radu, zatražila od nadležnih inspekcijskih organa da izvrše kontrolu i nadzor na Međunarodnom aerodromu u Tuzli.

Na Međunarodnom aerodromu Tuzla u 11 sati je zakazana press konferencija gdje će se o ovom pitanju oglasiti i direktor MAT-a Esed Mujačić.

Vezane vijesti

TUZLA