7.8 C
Tuzla
28.11.2023.

Vlada TK usvojila Informaciju o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj sjednici usvojila Informaciju o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini.

Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2019. godini zasniva se na podacima iskazanim u redovnim godišnjim izvještajima ustanova i javnog preduzeća iz oblasti kulture čiji je osnivač ili suosnivač Tuzlanski kanton, kao i informacijama nadležnih gradskih/općinskih službi koje su na upit Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona dostavile osnovne podatke o aktivnostima i stanju u ustanovama kulture čiji su osnivači gradovi/općine sa područja Tuzlanskog kantona, kao i o problemima sa kojima se navedene ustanove susreću. Analizirajući sve navedene podatke, evidentno je da su pravna lica u oblasti kulture kojima je osnivač/suosnivač Tuzlanski kanton kao i gradovi/općine nosioci kulturne aktivnosti na području Tuzlanskog kantona.
Tuzlanski kanton je osnivač/suosnivač 7 ustanova i jednog javnog preduzeća iz oblasti kulture. Na Tuzlanskom kantonu postoji 15 javnih ustanova iz oblasti kulture, kojima su osnivači gradovi/općine Tuzlanskog kantona i čije su aktivnosti veoma značajne za oblast kulture.
Ministarstvo je u Informaciji dalo svoj osvrt na rad udruženja građana koja djeluju u oblasti kulture i umjetnosti na temelju prikupljenih podataka od Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona i Kantonalnog poreznog ureda Tuzla Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Neophodno je istaći da je u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona registrovano 275 udruženja čija je osnovna djelatnost i područje djelovanja iz oblasti kulture i umjetnosti.
Najveći dio sredstava koji se iz Budžeta Tuzlanskog kantona izdvaja za oblast kulture upravo je i namijenjen za finansiranje redovnog rada pravnih lica iz oblasti kulture kojima je osnivač/suosnivač Tuzlanski kanton, ali i za njihove dodatne aktivnosti. Pored redovnog finansiranja rada naprijed navedenih ustanova i javnog preduzeća Ministarstvo, u okviru svojih mogućnosti, podržava određene projekte udruženja i drugih subjekata koji djeluju u oblasti kulture, kroz afirmaciju različitih kulturnih sadržaja i oblika.
Vlada Tuzlanskog kantona konstantno povećava izdvajanja za oblast kulture i time otvara perspektive za unaprjeđenje ove izuzetno značajne oblasti. Tako je u 2019. godini iz Budžeta Tuzlanskog kantona za oblast kulture izdvojeno ukupno 6.407.198,00 KM.
U Informaciji je dat pregled finansiranja sa svih nivoa vlasti ustanova i udruženja u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona iz čega je vidljivo da Tuzlanski kanton kontinuirano povećava izdvajanja za navedenu oblast, što nije slučaj sa ostalim nivoima vlasti.
Ministarstvo je na kraju Informacije navelo prijedlog mjera koje planira poduzeti u 2020. godini, a u cilju poboljšanja stanja u navedenoj oblasti.

Vezane vijesti

TUZLA