10 C
Tuzla
30.05.2024.

VSTVBiH: Hitno pristupiti uvođenju novih modela izvršnog postupka, ukoliko želimo efikasno pravosuđe

Izvršni postupak predstavlja jednu od najslabijih karika u bh. pravosuđu, a najveće izazove predstavljaju veliki broj predmeta, nedovoljni ljudski resursi, zakonodavna regulativa te sam način provođenja izvršnog postupka, saopćeno je iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH.

U saopćenju se navodi da je za iznalaženje odgovarajućeg rješenja za sveobuhvatnu reformu izvršnog postupka u Bosni i Hercegovini, neophodno izmještanje faze provođenja izvršenja sa sudova i kreiranje službe profesionalnih izvršitelja, a što je u nadležnosti izvršne i zakonodavne vlasti.

VSTVBiH ističe da su navedene mogućnosti budućeg pravca reforme izvršnog postupka ujedno i preporuke Evropske unije koje BiH treba ispunit u procesu pridruživanja Uniji.

– Pored izostanka sistemskog rješenja evidentan je i nedostatak angažmana izvršne vlasti u odnosu na osiguravanje adekvatnih finansijskih sredstava i ljudskih resursa u sudovima, adekvatnog pristupa informacijama o imovini dužnika i efikasnog poslovanja komunalnih preduzeća. Utjecaj na neefikasno postupanje sudova u značajnoj mjeri imaju i tražioci izvršenja, u prvom redu komunalna preduzeća, koja zauzimaju izuzetno pasivnu ulogu u toku izvršnog postupka, ne vode ažurno svoje baze podataka o plaćenim potraživanjima, ne dostavljaju adekvatne informacije o imovini dužnika prilikom pokretanja postupka izvršenja, te na takav način svode rad sudova na provođenje procesnih radnji, umjesto naplate potraživanja kao cilja i svrhe izvršnog postupka – navodi se u saopćenju iz VSTV-a BiH.

Navode da bi ise zmještanje faze izvršenja značajno odrazilo na smanjenje broja neriješenih predmeta za naplatu komunalnih računa, a sudovi bi bili oslobođeni tereta nespornih potraživanja čime bi bio otvoren prostor za unapređenje njihovog rada u smjeru osiguravanja prava građanima i poslovnim subjektima na suđenje u razumnom roku u predmetima u kojima sud, nepobitno, mora odlučiti o nečijim pravima ili legitimnim pravnim interesima.

Izostanak djelovanja izvršne vlasti na svim nivoima, u odnosu na reformu izvršnog postupka u BiH, smatraju u VSTV-u, predstavlja otežavajuću okolnost u realizaciji procesa unapređenja ove oblasti, zbog čega Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH ima suženu mogućnost djelovanja u cilju unapređenja rada pravosuđa i primorano je provoditi aktivnosti koje su isključivo usmjerene na unapređenje i reorganizaciju izvršnih odjeljenja sudova te poticanje aktivnije uloge tražilaca izvršenja u toku postupka, a što samo djelimično može utjecati na unapređenje postupka izvršenja.

Stoga VSTVBiH, u saradnji sa međunarodnim partnerima, prije svega Švedskom agencijom za izvršenje (SEA), intenzivno radi na unapređenju procesa izvršenja u sudovima kroz unapređenjee rada izvršnih odjeljenja, te definisanje mjera koje izvršna vlast i komunalna preduzeća trebaju poduzeti kako bi se promijenila praksa i pristup tražioca izvršenja pri podnošenju prijedloga za izvršenje.

U sklopu saradnje sa Švedskom agencijom za izvršenje organiziran je niz sastanaka s predstavnicima osnovnih sudova iz Banja Luke i Prijedora, te općinskih sudova iz Sarajeva, Zenice i Mostara, koji kao pilot sudovi učestvuju u aktivnostima unapređenja izvršnog postupka, tokom kojih je istaknuta potreba za olakšanjem pristupa registrima koji sadrže podatke o imovini dužnika i njihovo povezivanje sa sudovima. Naglašeno je i da je posebno važno uključiti u ove procese izvršnu vlast na nivoima entiteta i kanton, a u odnosu na pružanje adekvatne finansijske podrške za efikasan rad sudova, te osiguravanja odgovornog pristupa komunalnih preduzeća kao najvećih tražilaca izvršenja, posebno u smislu unapređenja organizacije rada.

U narednom periodu biti će organizirani sastanci između VSTV-a BiH, izvršne vlasti i komunalnih preduzeća tokom kojih će biti razmatrana pitanja poslovanja komunalnih preduzeća, te jasno definiran prijedlog mjera koje izvršna vlast i komunalna preduzeća trebaju poduzeti kako bi se unaprijedio izvršni postupak, te promijenila praksa i pristup tražilaca izvršenja pri pokretanju postupka izvršenja.

Aktivnosti na unapređenju izvršnog postupka realiziraju se u okviru projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – treća faza” (ICEA III) koji implementira VSTV BiH, uz finansijsku podršku Vlada Švedske i u saradnji sa Agencijom za izvršenje Švedske (SEA).

Vezane vijesti

TUZLA