14 C
Tuzla
28.05.2024.

Za deset mjeseci porezni obveznici u FBiH uplatili šest milijardi javnih prihoda

Porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine uplatili su u periodu januar – oktobar 2022. godine 5.260.543.020 KM javnih prihoda, što je za 692.115.044 KM ili 15,15 posto više nego u istom periodu 2021., saopćila je Porezna uprava FBiH.

U odnosu na isti period 2019., to je više za 899.139.561 KM ili za 20,62 posto.

U strukturi javnih prihoda za period januar-oktobar 2022. godine:

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 461.860.010 KM,

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu  461.409.012 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 75.412.863 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 36.770.771 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 347.413 KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu 574.361.923 KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu 45.281.384 KM,

-članarine su naplaćene u iznosu 8.796.312 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 3.696.772 KM.

U periodu januar-oktobar 2022. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 3.591.537.867 KM.

U strukturi doprinosa za period januar-oktobar 2022. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 2.010.015.574 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.416.760.612 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 164.761.680 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.10.2022. godine je 539.551. Ovaj broj veći je za 8.302 u odnosu na podatak od 31.10.2021. godine, kada je broj zaposlenih bio 531.249.

Broj zaposlenih na dan 31.10.2022. godine veći je za 1.215 u odnosu na podatak od 30.09.2022. godine, kada je broj zaposlenih iznosio 538.336.

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH, na dan 31.10.2022. godine je na području Federacije BiH regsitrovano ukupno 94.264 fiskalnih uređaja putem kojih je u oktobru 2022. evidentiran ukupan promet od 5.096.091.760,30 KM.

U odnosu na 31.10.2021., broj fiskalnih uređaja je veći za 5.494, a evidentirani promet u oktobru 2022. godine je veći u odnosu na oktobar 2021. godine za 610.318.213,24 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.10.2022. godine je Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.217 fiskalnih uređaja, a s najmanjim brojem je općina Dobretići na čijem području su instalirana četiri fiskalna uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u oktobru 2022. godine je Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 409.296.270,96 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u oktobru 2022. godine je Pale na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 159.032,29 KM.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

Porezna uprava zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznicima koji pokazuju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći te poduzetim mjerama i aktivnostima, ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava zahvaljuje svim medijima za saradnju jer su izvještavanjem o njenom radu doprinijeli transparentnijem radu uprave i jačanju svijesti poreznih obveznika da izmiruju njihove obaveze.

Uprava poziva predstavnike računovodstvene i revizorske profesije da rade na način koji služi javnom interesu i postupaju u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrže od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i diskreditirati njihovu profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u zadovoljavanju potreba pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Ta struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih osoba tako da utiče na ove osobe da ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine, budu prijavljene Poreznoj upravi.

– Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti. Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja – citat je iz saopćenja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u FBiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18. stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Uprava poziva i sve radnike ‘nacrno’ da o tome obavijeste Poreznu upravu. Sve prijave će biti ozbiljno i temeljito razmotrene te će biti poduzeti sve raspoložive mjere kako bi poslodavci prijavili radnika.

– Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa. Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada ‘nacrno’. Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani. Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac – navedeno je također u saopćenju.

Svaka prijava bit će potpuno diskretna, a može biti dostavljena anonimno putem e-maila: [email protected] i [email protected],
SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
putem pošte na adresu: Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

Vezane vijesti

TUZLA